Οι επιστολές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού – εκδόσεις Ι.Μ. Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου.

Σχεδόν όλες οι Επιστολές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, αναφέρονται στην ίδρυσι των σχολείων.
Θέλει να αφήση πίσω του σχολεία, ώστε η μελέτη της Αγίας Γραφής,των συγγραμμάτων των Αγίων, των βίων των Αγίων να εμποδίση στο μέλλον, μετά από αυτόν, τον εξισλαμισμό, την αγνωσία, την απαιδευσία και αγραμματωσύνη.
Ήθελε να ιδρύση και να οργανώση την ανύπαρκτη δημόσια εκπαίδευσι.
Στις επιστολές του αυτές διακρίνομε το οργανωτικό του πνεύμα.
Οι χριστιανοί αγαπούσαν και άκουγαν τον Άγιο Κοσμά. Γι’ αυτό οι Επιστολές αυτές θα λέγαμε πως ήταν ένα επίσημο ιδρυτήριο έγγραφο των σχολείων του και η κάθε Επιτροπή, που ώριζε ο Άγιος για τη διακυβέρνησι του σχολείου, αποκτούσε δι ‘ αυτής της επιστολής τον επίσημο διορισμό της. Η υπογραφή του ήταν η «επικύρωσις» επισήμου εγγράφου. Διασώθηκαν 13 ή 14 Επιστολές. Αλλά δεδομένου ότι τα σχολεία του ήταν πολλά, ασφαλώς και οι ιδρυτικές αυτές Επιστολές θα ήταν πάρα πολλές. Οι περισσότερες περιπτώσεις των Επιστολών, που αφορούν την ίδρυσι σχολείων είναι σχεδόν ίδιες κατά το περιεχόμενο και τη διατύπωσι: επανάληψι επιστολής με ελάχιστες αποκλίσεις η μια από την άλλη. Διαφέρουν βέβαια ως προς τον διορισμό της Επιτροπής του κάθε σχολείου.
Όπως φαίνεται στο περιεχόμενο των Επιστολών, πρώτα πέρασε ο Άγιος από την πόλι ή το χωριό, όπου ίδρυσε το σχολείο του και ύστερα έστελνε την Επιστολή σαν επίσημο συστατικό – ιδρυτικό έγγραφο του σχολείου που ταυτόχρονα ήταν και το διοριστήριο των επιτρόπων του, όπως σημειώσαμε.
Πολύ μας ενδιαφέρει η γλώσσα των Επιστολών αυτών. μάλλον πρέπει να πλησίαζε προς αυτήν, η γλώσσα των Διδαχών, στις οποίες θα έχουν μπεί κάποιες γλωσσικές παρεμβάσεις από τους καταγραφείς – αντιγραφείς.
Εξ άλλου οι Επιστολές γράφτηκαν προς τους ίδιους ανθρώπους που άκουσαν προηγουμένως την Διδαχή του. Άρα με την ίδια σχεδόν γλώσσα, την απλή, που έχουν οι Επιστολές, κήρυττε τον λόγον του Θεού. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να λάβη κανείς υπ’ όψιν του και τη σχετική διαφορά της ροής μιας αφθόρμητης ομιλίας, που έχει την έμπνευσι της στιγμής, από τη γραπτή, έστω απλή, διατύπωσι.
Η Επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο και στον Γεώργιο Κλαδά, Οικονόμο της Εκκλησίας της Κεφαλληνίας, έχει άλλο ύφος. Η γλώσσα του γίνεται περισσότερο λογία, την οποία βλέπομε πως χειρίζεται άριστα. Στον Κατή γράφει πάλι απλά, γιατί τούτος δεν ήταν λόγιος, όμως γνώριζε ελληνικά.
Οι Επιστολές αυτές του Αγίου Κοσμά, έχουν, κατά καιρούς, βρεθή και δημοσιευθή σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.
Υπάρχει εντόπισι και δε Κώδικα…

Οι επιστολές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού – εκδόσεις Ι.Μ. Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου.

Από το βιβλίο:
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΜΕΓΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ»
(Διδαχές – Επιστολές)

ΕΚΔΟΣΗ
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΓΑΔΕΝΔΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 2010

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Σημείωση.

Το orp.gr θέλει να ευχαριστήσει θερμά την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Μέγαδένδρου Θέρμου, Ευθυμία Μοναχή, για την ολοπρόθυμη παραχώρηση της αδείας αναδημοσιεύσεως του βιβλίου από τον ιστοχώρο μας. Ευχόμαστε, ταπεινά, όπως ο Κύριός μας, δι’ ευχών του Νέου Οσιομάρτυρος, Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, επευλογεί τις προσπάθειες και την διακονία της εν λόγω Ιεράς Μονής.

Παράβαλε και:

(Από το προαναφερθέν βιβλίο της Ιεράς Μονής Αγ. Κοσμά του Αιτωλού:

24 Αυγούστου, Μνήμη του Αγ. Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – έκτη διδαχή, υμνολογική εκλογή.
02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.
Πατροκοσμάς και Εβραίοι – Θεόδωρου Ρηγινιώτη.
Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού – εκδόσεις Ι.Μ. Αγ. Κοσμά του Αιτωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου.
Πατροκοσμάς ο Αιτωλός – Κώστα Δ. Παπαδημητρίου.

Κυριακή Δ. Λουκά – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., του Αγ. Οσιομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού, λόγος εις την παραβολήν του σπορέως.
Διαβάστε το.
Ακούστε το, όπως «δημοσιεύθηκε» στο 119-ο τεύχος (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009) του ηχητικού περιοδικού Ορθόδοξη Πορεία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.