17 Οκτωβρίου, Σύναξις πάντων των Αγίων Αναργύρων: Ασματική Ακολουθία.

Με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων: Κοσμά, Δαμιανού, Λεοντίου, Ανθίμου και Ευπρεπίου των Αναργύρων, οι οποίοι εορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου, προτείνουμε και την επόμενη ακολουθία, την αφιερωμένη στην σύναξη όλων των Αγίων Αναργύρων. Η Ακολουθία αυτή έχει «συναξιακό» χαρακτήρα, αφού αναφέρεται σε όλους τους Αγίους Αναργύρους.

Τη ΙΖ του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), μνήμη των Αγίων Είκοσι Αναργύρων: Κοσμά και Δαμιανού των εκ Ρώμης, Κοσμά και Δαμιανού των εξ Ασίας, Κοσμά, Δαμιανού, Ευτροπίου, Ανθίμου και Λεοντίου των εξ Αραβίας, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδους, Μωκίου και Ανικήτου, Ιουλιανού, Θαλλελαίου και Τρύφωνος.

Πάντας τιμώ σθνάμα τους Αναργύρους,
εν τώδε ναώ τω σφίσιν ηγερμένω.
Η εικοσάριθμος πέλουσα των Αναργύρων,
χορεία σώζε τους δε τους σους οικέτας.
Είκοσιν ομού νυνί αναργύροας πάντας μέλπω.

Ασματική Ακολουθία εις την Σύναξιν των 20 Αγίων Αναργύρων – Γεωργίου Μηλίτση.rar

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.