Υπάρχουν έμμεσες ή άμεσες μαρτυρίες ή ιστορικές πηγές για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453; – Ιωάννου Ν. Παπαιωάννου.

Ποιές πηγές έχουμε για την άλωση της Κων/πόλεως;

Ποιές άλλες μαρτυρίες μας δείχνουν την αλήθεια για το 1453;

Όταν ερευνήσεις σε βάθος και πλάτος τις πηγές και τα γεγονότα δέχεσαι αναμφισβήτητα πως η Κων/πολη έπεσε μαχόμενη ηρωϊκά στις 29 Μαΐου του 1453 και σκοτώθηκε πολεμώντας με το σπαθί στο χέρι, η Συνέχεια

Κατηγορίες: Ιστορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπάρχουν έμμεσες ή άμεσες μαρτυρίες ή ιστορικές πηγές για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως του 1453; – Ιωάννου Ν. Παπαιωάννου.

Η μεγάλη κληρονομιά.

Ο Βυζαντινός Λεωνίδας.

Ας έρθωμε πεντακόσια χρόνια πίσω, Μάιο μήνα.
Δυο μήνες τώρα πολιορκούν σφιχτά οι Τούρκοι την περήφανη Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες, χωρίς καμιά βοήθεια από τους άλλους χριστιανούς, παλαίουν μόνοι στον άνισο και σκληρόν αγώνα. Ούτε πουλάκι Συνέχεια

Κατηγορίες: Ιστορικά, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η μεγάλη κληρονομιά.

Ἡ Ἀνάληψη του Κυρίου – Anthony Bloom, Metropolitan of Sourozh.

(Πρ. 1. 1-12, Λκ. 24.36-53)

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοὺς κρίκους τῆς ἁλυσίδας τοῦ αἰώνιου ἀνθρώπινου πεπρωμένου. Ἡ ἱστορία ἀρχίζει τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Θεὸς καλεῖ τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὸ εἶναι, μὲ τὸν Συνέχεια

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἡ Ἀνάληψη του Κυρίου – Anthony Bloom, Metropolitan of Sourozh.

Η Ανάληψις του Κυρίου Ιησού Χριστού: Η ανθρώπινη φύση στο Θεϊκό Θρόνο!

Στιχηρό των εκεκραγαρίων του εσπερινού. Ήχος πλ. β’

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ίνα πέμψη τον Παράκλητον τω κόσμω. Οι ουρανοί ητοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλαι την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπέρ άνω αυτών, Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Ανάληψις του Κυρίου Ιησού Χριστού: Η ανθρώπινη φύση στο Θεϊκό Θρόνο!

Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – λόγος Α. εις την Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ποιά είναι η σημερινή εορτή; Είναι σεπτή και μεγάλη, αγαπητέ, και υπερβαίνει τον ανθρώπινο νου και είναι αντάξια της γενναιοδωρίας του Θεού που την καθιέρωσε. Γιατί σήμερα έγινε συμφιλίωση του Θεού με το ανθρώπινο γένος. Σήμερα διαλύθηκε η παλιά έχθρα και τελείωσε ο μακροχρόνιος πόλεμος. Σήμερα Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – λόγος Α. εις την Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Καθήλωσις και Αποκαθήλωσις της Εικόνος του Εσταυρωμένου – Ιωάννου Φουντούλη.

Ποίαν ημέραν και ώραν γίνεται η καθήλωσις και η αποκαθήλωσις της εικόνος του σώματος του Χριστού από τον σταυρό;

Η τελετή της αποκαθηλώσεως διεδόθη στα μέρη μας από την Εκκλησία της Αντιοχείας, όπου υφίστατο από πολύ παλαιά. Εκεί δηλαδή κατά την Συνέχεια

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθήλωσις και Αποκαθήλωσις της Εικόνος του Εσταυρωμένου – Ιωάννου Φουντούλη.

Σύζευξι ασκήσεως και ιεραποστολής – Ιερομ. Προδρόμου Νεοσκητιώτου.

Η περίσσεια αγάπη του γέροντος δεν εκφραζόταν μόνο προσευχητικά, όπως συνέβαινε με άλλες σύγχρονές του αγιορείτικες μορφές.
Εάν κανείς γνώριζε τον γέροντα Παΐσιο θα έλεγε ότι γι’ αυτόν εγράφη το: «Μοναχός εστί ο πάντων χωρισθείς και πάσι συνηρμοσμένος». Συνέχεια

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύζευξι ασκήσεως και ιεραποστολής – Ιερομ. Προδρόμου Νεοσκητιώτου.

Τετάρτη της ΣΤ. εβδομάδος μετά το Πάσχα, Απόδοσις της εορτής του Πάσχα – τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Θ. Λ.

Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας.
Πράξεων των Αποστόλων: ΙΗ.22 – 28.

Εν ταις ημέραις εκείναις, κατελθών ο Παύλος εις Καισάρειαν, αναβάς και ασπασάμενος την εκκλησίαν, κατέβη εις Αντιόχειαν. Συνέχεια

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τετάρτη της ΣΤ. εβδομάδος μετά το Πάσχα, Απόδοσις της εορτής του Πάσχα – τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Θ. Λ.

Περὶ σιωπῆς – Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Σιώπα καί εἰρήνευε

Ὁ πολύλογος, ἔστω κι ἄν εἶναι ρήτορας, πνευματικά δέν εὐδοκιμεῖ.

Ἡ ἀργολογία ἐκδιώκει ἀπό τήν καρδιὰ τό χαροποιόν πένθος. Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περὶ σιωπῆς – Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Ἐλευθερία ἀπὸ τὸν φόβο – Ἀναστασίου Γιαννουλᾶτου, Ἀρχιεπίσκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας.

«Μὴ φοβεῖσθε» (Ματθ. 28:10)

«Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς», εἶπε ὁ ἄγγελος Κυρίου στὶς μυροφόρες, τὶς ὁποῖες εἶχε κυριεύσει «τρόμος καὶ ἔκστασις» πρὸ τοῦ κενοῦ τάφου· «οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. Οὐκ ἔστιν ὧδε. Συνέχεια

Κατηγορίες: Άρθρα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἐλευθερία ἀπὸ τὸν φόβο – Ἀναστασίου Γιαννουλᾶτου, Ἀρχιεπίσκ. Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας.