19 Ιουλίου, μνήμη των Οσίων Θεοδώρου επισκ. Εδέσσης και Μιχαήλ των Αγιοσαββαιτών: Συναξάριον, Ακολουθία, Χαιρετισμοί.

Τη ΙΘ’ του αυτού μηνός (Ιουλίου), Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Θεοδώρου, του κατά την Λαύραν του αγίου Σάββα ασκήσαντος, και έπειτα αρχιεπισκόπου Εδέσσης γεγονότος• και του Αγίου Οσιομάρτυρος Μιχαήλ ανεψιού αυτού.

Στίχ. Εις τον Αγ. Θεόδωρον.

Θείων δωρεών Θεόδωρε μετέσχες Αξίως
της κλήσεως καλώς βιώσας.

Δώρον Θεός σε, Θεόδωρε τρισμάκαρ,
Πόλει δέδωκε της Εδέσσης ως μέγα.

Εις τον Αγ. Μιχαήλ.

Μιχαήλ ως όσιος ομού και Μάρτυς
Διπλών τέτευχε παρά Χριστού επάθλων.

Δεκάτ ή δ´ ενάτη Θεόδωρον Μιχαήλ τε αείδω.

Η μνήμη του Οσίου Μιχαήλ αναφέρεται στον Ιεροσολυμιτικό κώδικα 1096 φ. 115. Ήταν ανεψιός του Θεοδώρου Εδέσσης (βλέπε σχετικά μ’ αυτόν κατωτέρω) και μοναχός της Λαύρας του αγίου Σάββα.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ο πατέρας του Οσίου Θεοδώρου ονομαζόταν Συμεών, η δε μητέρα του Μαρία. Φοίτησε σε σχολεία και διακρίθηκε για τη μάθηση φιλοσοφικών γνώσεων, καθώς και της ρητορικής και της φιλοσοφίας.

Σε ηλικία 10 χρονών έμεινε ορφανός και την μισή περιουσία των γονέων του πήρε η αδελφή του για να αποκατασταθεί και την άλλη μισή ο ίδιος, την οποία μοίρασε στους φτωχούς και αναχώρησε για την Ιερουσαλήμ. Εκεί προσκύνησε τους Αγίους Τόπους και τελικά έγινε μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάββα.

Εκεί ασκήθηκε στην αρετή σε μεγάλο βαθμό και υπήρξε διάσημος ασκητής. Λόγω των μεγάλων του αρετών, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τον έκανε επίσκοπο Εδέσσης (Μέσης Ανατολής). Σαν ποιμενάρχης υπήρξε άριστος, με τις πολλές θεολογικές του γνώσεις, τις πολλές του αρετές και προ πάντων με την μεγάλη του αγάπη, που διέθετε άφθονη στο ποίμνιο του. Όταν κάλεσε και ευλόγησε τον κλήρο και τον λαό της Έδεσσας, παρέδωσε την αγία του ψυχή στον ουράνιο Πατέρα.

Tον βίο του Οσίου συνέγραψε ο Eπίσκοπος Eμέσσης Bασίλειος ενώ σώζεται και βίος του στα Ελληνικά ο οποίος βρίσκετε στη Μονή Ιβήρων.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Εις τιμήν και μνήμην των Οσίων Θεοδώρου και Μιχαήλ των Αγιοσαββαιτών: Ακολουθία, Χαιρετισμοί – Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
19 Ιουλίου, μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.
Εις τον βίον της Οσίας Μακρίνης – Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου επισκ. Νύσσης.
19 Ιουλίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου, Επισκόπου Πανήδου: Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.