Το μυστήριο της Πεντηκοστής: Η εμπειρία της Πεντηκοστής είναι η μεγαλύτερη θεοπτική εμπειρία – Πρωτ. Ιωάννου Ρωμανίδου.

«Η εμπειρία της Πεντηκοστής είναι η ανωτάτη εμπειρία της Θεώσεως, προ της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο, από την Πεντηκοστή».

«Και γιατί στην Ορθόδοξη θεολογία μετά την Πεντηκοστή δεν μπορεί να υπάρχει περαιτέρω αποκάλυψη, αλλά έχει τελειώσει η αποκάλυψη με την Πεντηκοστή και δεν υπάρχουν πλέον άλλες αποκαλύψεις; Κάθε φορά, που ένας φθάνει στην εμπειρία της Θεώσεως, επαναλαμβάνεται πάλι η ίδια εμπειρία της Πεντηκοστής. Στην εμπειρία της Πεντηκοστής μπορεί να φθάσει κανείς. Δεν μπορεί να φθάσει σε καμία άλλη εμπειρία, γιατί τελειώνει η αποκάλυψη, η πάσα αλήθεια αποκαλύπτεται την Πεντηκοστή».

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας, εν τούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής, οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται δια μέσου των αιώνων.

«Και μετά την Πεντηκοστή όλες οι εμπειρίες της Θεώσεως είναι ένα κλιμάκιο, πάνω-κάτω δηλαδή μέσα στα πλαίσια της εμπειρίας της Πεντηκοστής, διότι πάντοτε επαναλαμβάνεται η ίδια εμπειρία στους θεουμένους σε όλη την διάρκεια της Εκκλησίας. Και από αυτήν την εμπειρία βγαίνουν τα άγια λείψανα, όλη η λατρεία και ευσέβεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που, φοβάμαι πολύ, την καταλαβαίνουν οι απλοί πιστοί καλύτερα από μερικούς θεολόγους τουλάχιστον. Αυτοί που έχουν την ευλάβεια για τα λείψανα κάτι καταλαβαίνουν ή κάτι αισθάνονται από αυτό το φαινόμενο των αγίων λειψάνων. Λοιπόν, η επανάληψη αυτή της εμπειρίας της Πεντηκοστής μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, αυτή είναι η σπονδυλική στήλη και της εκκλησιαστικής ιστορίας και της ιστορίας των δογμάτων στην Ορθόδοξη Εκκλησία».

«Κατά την πατερική παράδοση, αυτή η εμπειρία της Πεντηκοστής, επαναλαμβάνεται και μετά την Πεντηκοστή. Και το πρώτο παράδειγμα που έχουμε, είναι μέσα από την ίδια την Αγία Γραφή, στην περίπτωση του Κορνηλίου, ο οποίος και στην γλωσσολαλιά έφθασε και στην θέωση έφθασε της Πεντηκοστής και γι’ αυτόν τον λόγο ο Πέτρος τον εβάπτισε.

Και όταν εκλήθη να δώση λόγο στους συντηρητικούς Εβραίους, περιέγραψε την εμπειρία του Κορνηλίου, πριν βαπτισθεί ο Κορνήλιος, ότι είχεν «ίσην δωρεάν» (Πράξεις ια’, 17) που είχαν οι Απόστολοι. Και μας λέει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Κορνήλιος πριν βαπτισθεί είχε την ιδίαν Χάρη που είχαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι’ αυτό, παρακαλώ, να πάρετε τις Πράξεις των Αποστόλων και να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τα της Πεντηκοστής και τα δύο κεφάλαια, που αναφέρονται στον Κορνήλιο, για να δείτε πως είναι ίδια (βλέπε Πράξεις ι΄, ια’).

Η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι μετά την Πεντηκοστή υπάρχει Πεντηκοστή και είναι στην ζωή αυτών των ανθρώπων, που φθάνουν στην θέωση. Καθ’ όλη την διαδρομή της ιστορίας της Εκκλησίας έχουμε αναρίθμητα παραδείγματα ανθρώπων που φθάνουν στην ίδια εμπειρία της Πεντηκοστής, όπως έφθασαν οι Απόστολοι, ο Κορνήλιος κ.ο.κ.

Εξ επόψεως γεωγραφίας αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στην Δύση, διότι η εμπειρία της Πεντηκοστής υπάρχει και στην Δύση, τουλάχιστον μέχρι τον Μεσαίωνα. Εάν θέλετε να δείτε παραδείγματα τέτοια, θα πάρετε τους βίους των Αγίων, κυρίως, όπως σώζονται στην εποχή των Μεροβιγγείων Φράγκων στα παπικά κράτη της Δύσεως, που έχουμε όχι μόνο την μαρτυρία του Ιωάννου Κασσιανού, αλλά, κυρίως, του Γρηγορίου Τουρώνης, ο οποίος έχει γράψει πολλούς βίους των Αγίων, μέσα στους οποίους βίους φαίνεται σαφώς αυτή η εμπειρία της Θεώσεως. Επίσης έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων στην Δύση, που έφθασαν σε τέτοια αγιότητα, που διατηρήθηκαν και τα σκηνώματα αυτών των ανθρώπων. Οπότε έχουμε ιερά λείψανα και όλα τα επακόλουθα, που συνοδεύουν, δηλαδή, μια εμπειρία Θεώσεως.

Έχουμε το παράξενο φαινόμενο, ότι ενώ έχουμε ιερά λείψανα στην Δύση, έχουμε αντιθέτως μια σχολαστική θεολογία των Φράγκων του Μεσαίωνος, που δεν συμβαδίζει ολότελα με αυτήν την εμπειρία της Θεώσεως».

«Εφ’ όσον κάθε εμπειρία της Θεώσεως είναι μια επανάληψη της Πεντηκοστής, και σε αυτή την εμπειρία, σε κάθε αιώνα έχουν φθάσει οι άνθρωποι δηλαδή, από αυτής της απόψεως, τι είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας κλπ., και τι είναι η ανώτερη κατανόηση της Ορθοδοξίας; Εάν δεν είναι η Πεντηκοστή τότε τι είναι; Ο Πάπας της Ρώμης; Είναι ένας Προτεστάντης που δεν έχει ιδέα τι λέει δηλαδή, και κάνει ερμηνεία της Αγίας Γραφής;».

Από το βιβλίο του Μητροπ. Ναυπάκτου και αγίου Βλασίου, κ. Ιεροθέου, «Εμπειρική Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ι. Ρωμανίδη», τόμος β’.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Πεμπτουσία.gr: 20 Ιουνίου 2021

Κατηγορίες: Γενικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.