Παρατηροῦμε ὁ ἕνας τις ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου, ὄχι για να κλάψουμε, ἀλλά για να κατηγορήσουμε … – Ἅγ. Γρηγορίου τὁυ Θεολόγου.

«Παρατηροῦμε ὁ ἕνας τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου, ὄχι γιὰ νὰ κλάψουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ κατηγορήσουμε! ·οὔτε γιὰ νὰ θεραπεύσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ μεγαλώσουμε ἀκόμα περισσότερο τὴν πληγή ·καὶ γιὰ νά ᾽χουμε δικαιολογία γιὰ τὶς δικές μας κακίες τὰ τραύματα τοῦ πλησίον.

Τοὺς κακοὺς καὶ τοὺς καλοὺς τοὺς χαρακτηρίζει ὄχι ἡ συμπεριφορά, ἀλλὰ ἡ διαφορὰ γνώμης καὶ ἡ φιλία.

Ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐπαινοῦμε σήμερα, τὰ κατηγοροῦμε αὔριο · κι᾽ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα καταδικάζουν οἱ ἄλλοι, ἐμεῖς τὰ θαυμάζουμε .

Καὶ ὂλα συγχωροῦνται στὸν ἀσεβῆ.Τόσο μεγαλόψυχοι εἴμαστε ἀπέναντι στὴν κακία!». …

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Προσκυνητής.blogspot.com: 15 Ιουλίου 2021

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.