Η πρώτη Καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου (Πρωτότυπο και Νεοελληνικό κείμενο, κείμενα και αρχεία ήχου, mp3).

Σίμων ήταν το όνομα του κορυφαίου Αποστόλου, ο οποίος από το έργο του ψαρά κλήθηκε να ακολουθήσει τον Χριστό μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα και να συγκαταριθμηθεί μαζί του στο χορό των δώδεκα Αποστόλων. Από τον Κύριο στην Καισάρεια του Φιλίππου του δόθηκε και το όνομα Πέτρος, με αφορμή μία ερώτηση που ο ίδιος ο Κύριος έκανε, κι ο Πέτρος τότε διακήρυξε τη σωστή πίστη σχετικά μ’ αυτόν. Η ομολογία του αυτή εξάλλου θα αποτελούσε την πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομούνταν η Εκκλησία. Ο πατέρας του Πέτρου ονομάζεται σε άλλα σημεία των Ευαγγελίων Ιωνάς, ενώ σε άλλα σημεία Ιωάννης. Πατρίδα του υπήρξε η Βηθσαϊδά, η οποία βρισκόταν δίπλα στη λίμνη Γεννησαρέτ, αν και ο Πέτρος παρουσιάζεται ως κάτοικος της Καπερναούμ. Από την πόλη αυτή φαίνεται ότι καταγόταν η σύζυγός του, και συνεπώς ο Πέτρος εγκαταστάθηκε εκεί πολύ πιθανόν μετά το γάμο του.

Από την πρώτη στιγμή ο Πέτρος είχε κεντρική θέση στον κύκλο των Αποστόλων. Μνημονεύεται πάντοτε πρώτος μεταξύ των μαθητών και στους καταλόγους των Ευαγγελίων. Αλλά και μαζί με τους δύο γιους του Ζεβεδαίου συναποτελούσε το στενότερο κύκλο των Αποστόλων γύρω από τον Κύριο. Είχε χαρακτήρα ορμητικό και εύκολα εξαπτόταν, για να καταπέσει όμως πάλι, χάνοντας για λίγο το θάρρος του. Εμφανίζεται παρόλα αυτά ως ένας θαυμάσιος τύπος Γαλιλαίου, και πίσω από το ευμετάβολο του χαρακτήρος του έκρυβε ειλικρίνεια και θερμή αφοσίωση στο Διδάσκαλο. Η αφοσίωσή του αυτή εκδηλώθηκε μάλιστα μετά την Πεντηκοστή με δύναμη και σταθερότητα. Σύμφωνα με κάποια παράδοση ο Πέτρος ήλθε στη Ρώμη, πολύ πιθανόν το διάστημα που βρισκόταν εκεί ο Παύλος, και μαρτύρησε επί Νέρωνος το ίδιο έτος που μαρτύρησε και ο Παύλος.

Η πρώτη Καθολική επιστολή του Πέτρου απευθύνεται στους πιστούς «Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας, Βιθυνίας». Από το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ως πιθανό το συμπέρασμα ότι στη Μικρά Ασία, εκτός από τις Εκκλησίες που ίδρυσε ο Παύλος, υπήρχαν κι άλλες που ίδρυσε ο Πέτρος ή κάποιοι συνεργάτες του. Η επιστολή αυτή γράφτηκε από τη «Βαβυλώνα», όπως φαίνεται από τους ασπασμούς που στέλνει στο τέλος της επιστολής του από την «εν Βαβυλώνι συνεκλεκτή» Εκκλησία. Και με το όνομα αυτό ο Πέτρος εννοεί κατά πάσα πιθανότητα τη Ρώμη, τη συνεκλεκτή Εκκλησία, από την οποία στέλνει τους ασπασμούς των πιστών της.

Χρόνος της συγγραφής της πρώτης αυτής επιστολής είναι πολύ πιθανόν το διάστημα που παρεμβλήθηκε ανάμεσα στην πρώτη αποφυλάκιση του Παύλου και στην κήρυξη του διωγμού από τον Νέρωνα εναντίον των Χριστιανών, δηλαδή ανάμεσα στο 60 και 64 μ. Χ.

Η πρώτη Καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου (πρωτότυπο κείμενον).7z

Η πρώτη Καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.
Διαβάστε την.7z
Ακούστε την.7z

Παράβαλε και:
Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα (Αρχεία ήχου, mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Προς ακρόασιν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.