Θαυμαστές Θεοσημίες (Ε’)!

Δύο από τους πατέρες πήγανε στο Σινά και όταν επέστρεψαν, μας διηγήθηκαν ότι, μόλις απομακρύνθηκαν από το όρος, έχασαν τον δρόμο και περπατούσανε στην έρημο, όπου βρήκανε μία μικρή σπηλιά και θελήσανε να μπούνε μέσα. Όταν πλησίασαν αρκετά, άκουσαν έναν άνθρωπο να βρυχάται και μόλις μπήκανε, βρήκανε κάποιο γέροντα, ο οποίος πέθαινε και η ψυχή του ανέβαινε προς τον Θεό. Αφού πήραν το σώμα του, το τύλιξαν με κάποιο επανώρασο που φορούσε ο ένας από τους δύο, έσκαψαν στο μέσο της σπηλιάς και τον ενταφίασαν. Την στιγμή που ενταφίαζαν το σώμα κατάλαβαν ότι ήταν γυναίκα και δόξασαν τον Θεό.

Υπήρχε κάποιος ευνούχος αναχωρητής με το όνομα Θεόδωρος, που αναγκάστηκε να πάει στην Κωνσταντινούπολη για κάποια ανάγκη. Επιβιβάστηκε λοιπόν στο πλοίο, όμως εξαιτίας της κακοκαιρίας καθυστέρησε και έτσι το νερό τέλειωσε και είχαν στεναχώρια μεγάλη στο πλοίο. Τότε ο αναχωρητής σηκώθηκε, άπλωσε τα χέρια του προς τον Θεό και αφού έκανε ευχή, σταύρωσε την θάλασσα και είπε στους ναύτες: «Ευλογητός ο Θεός, γεμίστε τα βαρέλια με νερό». Εκείνοι τα γέμισαν και όλα τα βαρέλια είχαν γλυκό νερό και όλοι δόξασαν τον Θεό.

Μας διηγήθηκε ο Γρηγόριος ο αναχωρητής ότι κατέβαινε από την Κωνσταντινούπολη με πλοίο, του οποίου ο πλοίαρχος ήταν πολύ ευλαβής και νηστευτής. Όταν βρίσκονταν στη μέση του πελάγους, τέλειωσε το νερό και υπήρχε μεγάλη ανάγκη, καθώς όλοι ήταν εξαντλημένοι από την δίψα σαν να ήταν πεθαμένοι. Κατά την έκτη ώρα1 σηκώθηκε ο πλοίαρχος και είπε στους ναύτες: «Απλώστε τις δερμάτινες τέντες». Όταν τις άπλωσαν, φώναξε: «Δόξα σοι, ο Θεός». Και αμέσως ήλθε ένα σύννεφο επάνω από το πλοίο και έβρεξε τόσο, ώστε γέμισαν όλα τα δοχεία. Το θαύμα αυτό ήταν φοβερό, γιατί, ενόσω αυτοί έπλεαν, το σύννεφο τους ακολουθούσε, ενώ έξω από το πλοίο στην θάλασσα δεν έβρεξε καθόλου.

Υποσημείωση.

1. Δώδεκα το μεσημέρι.

Από το βιβλίο: Λειμωνάριον το παλαιόν – ιωάννου Μόσχου. Ητοι, Τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Διηγήματα των Οσίων πατέρων. βιβλίον ψυχωφελέστατον Ιωάννου Ευκρατά και Σωφρονίου του σοφιστού.
Εκδότης, Η Αγία Αννα, Φεβρουάριος 2005

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.