Το φθινόπωρο.

Τόπο! Τόπο! Μ’ άλλα δώρα
το φθινόπωρο προβαίνει.
Ρίχτε σεις τα φύλλα τώρα,
καθώς πάντα, στους αγρούς.

Για τιμή μου σας προστάζω
τέτοιο σκόρπισμα να γένη,
τι εγώ τ’ άνθια σας αλλάζω
εις ολόχρυσους καρπούς.

Από το Αναγνωστικό της ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού σχολείου.
Εν Αθήναις 1964

Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.