Η Καθολική επιστολή του Αδελφοθέου Ιακώβου: Το πρωτότυπο και το Νεοελληνικό κείμενο (κείμενα και αρχεία ήχου, mp3).

Ακολούθως παραθέτουμε:

Η Καθολική επιστολή του «Αδελφοθέου» Ιακώβου (πρωτότυπον Κείμενον).

Η Καθολική επιστολή του «Αδελφοθέου» Ιακώβου – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.rar
Διαβάστε την:
Ακούστε την:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, που έγραψε την επιστολή αυτή, διακρίνεται τόσο από τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και αδελφό του ευαγγελιστού Ιωάννου, όσο και από τον Ιάκωβο το μικρό, το γιο του Αλφαίου. Και οι δύο αυτοί Ιάκωβοι υπήρξαν Απόστολοι από τους δώδεκα. Ο Αδελφόθεος αντιθέτως προστέθηκε στον κύκλο των μαθητών μετά την Ανάσταση του Κυρίου και διετέλεσε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Διακρίθηκε και μεταξύ των Αποστόλων, και θεωρούνταν μαζί με τον Πέτρο και τον ευαγγελιστή Ιωάννη, ως ένας από τους στύλους της πρώτης Εκκλησίας.

Ονομάζεται «Αδελφόθεος», διότι, σύμφωνα με την επικρατέστερη γνώμη, ήταν μαζί με τους άλλους θεωρούμενους αδελφούς του Χριστού γιος του μνήστορος Ιωσήφ από γυναίκα, με την οποία είχε έλθει σε γάμο προτού μνηστευθεί την αειπάρθενο Θεοτόκο.

Ο Ιάκωβος ήταν ασκητικός στον τρόπο ζωής του και είχε αποσκληρυμμένα «τα γόνατά του σαν της καμήλας», διότι συνεχώς προσευχόταν γονατιστός, «προσκυνώντας τον Θεό και ζητώντας την άφεση για το λαό του». Και για την πολύ μεγάλη του δικαιοσύνη, ονομαζόταν «ο Δίκαιος». Λίγο πριν από την πολιορκία των Ιεροσολύμων, οι Ιουδαίοι που παρέμειναν άπιστοι, τον λιθοβόλησαν. Κι ενώ ήταν ημιθανής, τον αποτελείωσε ένας γναφέας, χτυπώντας τον πολύ δυνατά μ’ ένα δοκάρι στο κεφάλι.

Ο αδελφόθεος Ιάκωβος απηύθυνε την επιστολή του από τα Ιεροσόλυμα προς τις δώδεκα φυλές της διασποράς, δηλαδή τους Ιουδαίους Χριστιανούς που ήταν διασκορπισμένοι στα έθνη. Την έγραψε πολύ πιθανόν πριν από την Αποστολική Σύνοδο (50 μ. Χ).

Παράβαλε και:
23 Οκτωβρίου, Η Θεία Λειτουργία (το Λειτουργικό Ιερό κείμενο) ΙΑΚΩΒΟΥ του Αδελφοθέου – Επιστασία – εκδόσει του Αριστείδη Πανώτη.
23 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου – Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία, Προς ακρόασιν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.