Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τους Αγίους Πάντας.

Προοίμιον Ι

Ως απαρχάς της φύσεως τω φυτουργώ της κτίσεως
η οικουμένη προσφέρει σοι, κύριε, τους θεοφόρους
μάρτυρας∙
ταις αυτών ικεσίαις εν ειρήνη βαθεία
την εκκλησίαν σου, την πολιτείαν σου
δια της θεοτόκου συντήρησον,
πολυέλεε.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το κοντάκιο στην πρωτότυπη και στην Νεοελληνική του μορφή, (file rar).

Παράβαλε και. . .
Κυριακή των Αγίων Πάντων, Α. Ματθαίου – η Ευαγγελική περικοπή της Θ. Λ., λόγος Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς, υμνολογική εκλογή.
Κυριακή των Αγίων Πάντων – το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θ. Λ, λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.