Λόγοι περί Αγαθότητος.

Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής σχετικά με την αρετή της αγαθότητος, μας λέει ότι: «Κατά φύσιν αγαθός είναι μόνον ο Θεός. Γίνεται και ο άνθρωπος αγαθός, με την επιμέλεια της διαγωγής του, μέσω του όντως αγαθού, δηλαδή του Θεού. Και αλλάζει ο άνθρωπος και γίνεται αυτό που δεν είναι, δηλαδή αγαθός, όταν η ψυχή, με το να επιμελείται το καλό, πλησιάζει τόσο τον Θεό, όσο ενεργοποιείται η δύναμή της στο αγαθό».

Ο Μέγας Φώτιος μιλώντας για την αγαθότητα, την σοφία και την δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι «Η θεότητα δεν συνηθίζει, προβλέποντας τις παραβάσεις των ανθρώπων, να αναστέλλει τον πλούτο της ευεργεσίας και τις δωρεές της, ούτε θέλει να τιμωρεί τις παραβάσεις χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ακόμα το τόλμημα. Έτσι και στις ασώματες δυνάμεις, αν και γνώριζε τον αποστάτη από την πρόνοια και την αγαθότητά του, όμως τον έφερε στην ύπαρξη από αγαθότητα, και δημιουργεί βέβαια τον αποστάτη ως εωσφόρο, χωρίς να του στερήσει ούτε την δημιουργία ούτε την λαμπρότητα, επειδή αργότερα θα καταβυθιζόταν στο σκότος της αγνωμοσύνης. Όταν όμως αποστάτησε, και τον είδε να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή, τότε άφησε να λάβει την τιμωρία της έπαρσής του». Και μιλώντας για τον Παράδεισο συνεχίζει «Έπρεπε και ο Παράδεισος, είτε επρόκειτο να εκδιωχθεί ο προπάτοράς μας είτε όχι, να δημιουργηθεί πριν από τους αγωνιστές και τα αγωνίσματα, των οποίων ήταν έπαθλο, και να έλθει στην ύπαρξη μαζί με την δημιουργία του κόσμου, για να μη θεωρηθεί έργο υστεροβουλίας και μεταμέλειας, αλλά έργο της κρίσης και της αγαθότητας, που έδωσε από την αρχή με σοφία σε όλα τα όντα».

Ο Μέγας Βασίλειος σε προτρεπτικό του λόγο στο άγιο Βάπτισμα, μας λέει ότι «Δοκιμάστε και θα ίδητε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Πως να γνωρίσω την γλυκύτητα του μέλιτος εις αυτούς που την αγνοούν; Γευθήτε και ίδετε. Η αίσθησις είναι πιο ακριβής από κάθε λόγον δια την γνώσιν».

Ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης μιλώντας για το αγαθό λέει ότι «Θυμήσου τα λόγια της Γραφής• “Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν”. Ο άλλος σε προσβάλλει, σε πληγώνει κατάκαρδα, σου δείχνει κακία; Μη του αποκρίνεσαι με τον ίδιο τρόπο. Δείξου άκακος, αγαθός, γεμάτος αγάπη και μακροθυμία σε αυτούς που σε αδικούν τόσο σκληρά. Αν και συ ταραχθής, αν και συ μιλήσης απότομα και μοχθηρά, θα δώσης στους άλλους το δικαίωμα να σου πουν: “Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν”. Ή “Τι βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε εν τω σω οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς; Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου”. Μη νικάσαι από το κακό, αλλά νίκα με το αγαθό το κακό. Δείξε σε αυτόν που σε προσβάλλει ότι δεν προσέβαλε εσένα, αλλά τον εαυτό του. Νοιώσε μέσα σου βαθειά λύπη για αυτόν που τόσο εύκολα νικήθηκε από τα πάθη του και είναι τώρα μπροστά σου πνευματικά άρρωστος. και όσο πιο πολύ άδικος γίνεται απέναντί σου, τόσο πιο πολύ και εσύ να του αποκρίνεσαι με πραότητα και αγάπη. Έτσι είναι βέβαιο ότι θα τον νικήσης. Ο Θεός οπωσδήποτε είναι ισχυρότερος από το κακό. Και πάντοτε νικά στο τέλος».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην παραβολή των μυρίων ταλάντων λέει «Αλλά ο αγαθός Κύριος, ο κηδεμόνας και φιλάνθρωπος, συγκινήθηκε και δεν έδωσε στον δούλο τόσο όσο ζήτησε, αλλά όσο δεν σκέφθηκε. Γιατί έτσι αυτός πάντοτε συνηθίζει να νικάει και να προλαβαίνει τα δικά μας αιτήματα». Και παρηγορώντας τον Σταγείριον ο Ιερός Χρυσόστομος του λέει «Ο Θεός καθημερινώς πράττει χάριν της ιδικής μας σωτηρίας πολλά και μεγάλα, που είναι φανερά μόνον εις αυτόν. Διότι ευεργετεί το γένος το ανθρώπινον από αγαθότητα, μη έχοντας ανάγκη από κάποιαν άλλη αμοιβή, αφήνει τα περισσότερα να διαφεύγουν της προσοχής μας. Εάν όμως κάποτε ήθελε να μας το αποκαλύψη, και αυτό θα το κάνει προς χάριν μας, ώστε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μας προς αυτόν, να επιτύχωμεν εκ μέρους του μεγαλυτέραν βοήθειαν».

Ορθόδοξος Τύπος, 7/06/2013

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.