η Αποκάλυψις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: το Πρωτότυπο κείμενο και η Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοσή του από τον Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα.

Επειδή πολλοί επιχειρούν να «ερμηνεύσουν» το Ιερό και πολυσυζητημένο αυτό βιβλίο όπως θα ήθελαν ή όπωςμπορούν, το παραθέτουμε αυτούσιο, στην πρωτότυπη δηλαδή και στην Νεοελληνική του μορφή, συνοδευόμενο από τα σχόλια ενός από τους εμπειρότερους και προσεκτικότερους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής: του Μακαριστού Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.

Η «Αποκάλυψις του Ιωάννου» είναι ένα προφητικό βιβλίο, στο οποίο ο θεόπνευστος συγγραφέας εκθέτει την αποκάλυψη την οποία «έδωκεν αυτώ ο Θεός», για να δείξει στους δούλους του «ά δει γενέσθαι εν τάχει» (Αποκ. α’ 1).

Συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο δούλος του Χριστού Ιωάννης, όπως ο ίδιος κατανομάζει τον εαυτό του στον πρώτο στίχο του βιβλίου. Κάποιοι βέβαια υπέθεσαν ότι ο Ιωάννης αυτός είναι άλλος, διαφορετικός από τον απόστολο Ιωάννη. Όμως στην ιστορία των αποστολικών χρόνων δεν έχουμε κάποια σοβαρή και αδιαμφισβήτητη μαρτυρία για ένα τέτοιο πρόσωπο, που να έχει μέσα στην αποστολική Εκκλησία τόσο κύρος ώστε το σύγγραμμά του να περιληφθεί ως θεόπνευστο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, είναι ο ίδιος ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης.

Σκοπός για τον οποίο ο θείος Απόστολος έγραψε το βιβλίο αυτό, είναι το να προτρέψει τους πιστούς να προετοιμάζουν τους εαυτούς τους για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου με εγρήγορση και μετάνοια, και να τους παρηγορήσει ώστε με υπομονή και ελπίδα να αντιμετωπίζουν τις θλίψεις που θα προηγηθούν από την παρουσία αυτή.

Συνεπώς, κύριο θέμα του βιβλίου είναι ο αγώνας πριν από την δευτέρα παρουσία του Κυρίου, μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της δυνάμεως του σατανά. Η δύναμη αυτή του σατανά τελικά κατασυντρίβεται από τον Ιησού Χριστό και από τον οριστικό θρίαμβο της Εκκλησίας, η οποία εκπροσωπεί τη Βασιλεία του Θεού. Η κεντρική έννοια που κυριαρχεί σ’ όλο το βιβλίο είναι ο αγώνας αυτός του εσφαγμένου Αρνίου, δηλαδή ο Χριστός νίκησε τον σατανά από την πρώτη του παρουσία πάνω στη γη και καθώς συμβασιλεύει ήδη μαζί με τον Θεό Πατέρα στον ουρανό, είναι και τώρα ο πραγματικός κύριος του κόσμου και όσων συμβαίνουν σ’ αυτόν. Παρά την προσωρινή και περιορισμένη επικράτηση του σατανά στον παρόντα αιώνα, το Αρνίο εξακολουθεί να είναι ο κύριος της ιστορίας των ανθρώπων. Και θα έλθει ως Κριτής και Βασιλεύς για να εκμηδενίσει τον σατανά και να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Τότε θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και θα εγκαθιδρύσει νέα τάξη πραγμάτων, στην οποία η νέα Ιερουσαλήμ, που θα αποτελείται από την επουράνια
ατελεύτητη θριαμβεύουσα Εκκλησία των πιστών, εν «καινώ ουρανώ και καινή γη» θα απολαμβάνει τη μακαριότητα και τη δόξα του Θεού, καθώς θα βρίσκεται σε ακατάπαυστη κοινωνία μαζί του.

Τόπος της συγγραφής του βιβλίου πιθανότατα είναι η νήσος Πάτμος, όπου έγιναν στον Ιωάννη οι αποκαλύψεις από τον Θεό που περιλήφθηκαν μέσα σ’ αυτό, όπως δηλώνεται στην αρχή του βιβλίου (α’ 9). Στο νησί αυτό ο θείος Απόστολος εξορίσθηκε το δέκατο τέταρτο (14) έτος της βασιλείας του Δομετιανού (δηλαδή γύρω στο 95 μ. Χ.), όπως αναφέρει ο Ευσέβιος στο χρονικό του. Στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα ο Ιωάννης έγραψε και την Αποκάλυψη «υπό την νωπήν εντύπωσιν» των οπτασιών τις οποίες είδε σε έκσταση.

Η Αποκάλυψις του Ευαγγελιστού Ιωάννου (πρωτότυπο κείμενον).

Η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση και σχόλια, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.

Παράβαλε και:
Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα (Αρχεία ήχου, mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.