19 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωήλ: Βίος, το βιβλίο των προφητειών του, στην πρωτότυπη και στην Νεοελληνική του μορφή, Ακολουθία.

Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου προφήτη Ιωήλ. Ο Ιωήλ είναι ο τέταρτος στη σειρά από τους δώδεκα ελάσσονες Προφήτες, για τους οποίους είπαμε στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν ο λόγος ήταν για τον προφήτη Ιωνά. Ο προφήτης Ιωήλ έζησε και προφήτεψε στην Ιερουσαλήμ, στα 830 έως 750 προ Χριστού, είναι δηλαδή από τους αρχαιότερους προφήτες. Περισσότερα δεν ξέρουμε για τον προφήτη Ιωήλ παρά μόνο πως ήταν γιος κάποιου Βαθουήλ, καθώς αναφέρεται στην αρχή του βιβλίου του˙ «Λόγος Κυρίου, ος εγεννήθη προς Ιωήλ τον του Βαθουήλ»˙ δηλαδή ο λόγος του Θεού, που έγινε στον Ιωήλ το γιο του Βαθουήλ. Το εβραϊκό όνομα Ιωήλ στα Ελληνικά θα πει «αγάπη Κυρίου».

Το βιβλίο, η προφητεία του Ιωήλ αποτελείται από 4 κεφάλαια και είναι από τα πιο λογοτεχνικά και ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η προφητεία ομιλεί για μια μελλοντική μεγάλη καταστροφή της χώρας από την επιδρομή ενός ολοκλήρου σύννεφου από ακρίδες, για τη μεγάλη επίσης ανομβρία, που θα ολοκληρώσει την καταστροφή και τέλος για την ημέρα του Κυρίου, που θα έλθει και που θα είναι ημέρα κρίσεως για τα έθνη και ευημερίας για το λαό του Θεού. Όλα αυτά είναι γεγονότα, που θα συμβούν στην ιστορία, τα οποία έχουν προέκταση και βρίσκουν εκπλήρωση στο μυστήριο της θείας οικονομίας, για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Γιατί αυτό είναι η προφητεία, εκείνα δηλαδή που βλέπουν και προλέγουν άνθρωποι του Θεού, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα, για τη μέλλουσα σωτηρία.

Από το βιβλίο ή την προφητεία του Ιωήλ, που δεν μπορούμε να το αναλύσουμε ολόκληρο, θα ξεχωρίσουμε κάποια λόγια που τα ακούμε στην Εκκλησία και πρέπει να μας είναι γνωστά. Πρώτα είναι η πρόρρηση για τον ερχομό στους Αποστόλους του αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Στο προφητικό ανάγνωσμα του Εσπερινού της εορτής της Πεντηκοστής ακούμε τον προφήτη Ιωήλ. Και στο αποστολικό ανάγνωσμα της θείας Λειτουργίας την Τρίτη της Διακαινησίμου ακούμε τον απόστολο Πέτρο, μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, να ομιλεί στο λαό και να επαναλαμβάνει τα λόγια του προφήτη Ιωήλ. Ό,τι έβλεπε κι έλεγε ο Προφήτης πριν 800 χρόνια, εκπληρώνεται τώρα, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος «εν είδει πυρίνων γλωσσών».

Να τα λόγια της προφητείας, που τα παίρνει ο απόστολος Πέτρος για να εξηγήσει το θαύμα της Πεντηκοστής. «Και έσται μετά ταύτα, και εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών, και οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται…». Τα ίδια λόγια ας τα ακούσουμε εξηγημένα στη δική μας γλώσσα, για να καταλάβουμε καλύτερα: «Θα δώσω πλουσιοπάροχα από το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο, και τα παιδιά σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια, και οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν θεϊκά όνειρα». Είναι οι ενέργειες και τα θαύματα του Αγίου Πνεύματος, καθώς τα βλέπουμε στους αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής και στους βίους των αγίων.

Τα άλλα λόγια, που ξεχωρίζουν από την προφητεία του Ιωήλ, είναι εκείνα που ακούμε στην εκκλησία κάθε χρόνο την Κυριακή μετά την εορτή των Χριστουγγένων. Ο ιερός υμνογράφος εμπνέεται το Δοξαστικό των Αίνων από τα λόγια της προφητείας του Ιωήλ, που είναι η συνέχεια στα παραπάνω λόγια που εξηγήσαμε. «Τότε θα δείξω», λέγει ο Θεός, «θαυμαστά σημάδια επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού». Με τις ίδιες λέξεις ο υμνογράφος αρχίζει το Δοξαστικό, τις οποίες στη συνέχεια εξηγεί θεολογικά. «Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, τέρατα γης, ά προείδεν Ιωήλ: αίμα την σάρκωσιν, πυρ την θεότητα, ατμίδα δε καπνού το Πνεύμα το Άγιον, το επελθόν τη Παρθένω και κόσμον ευωδιάσαν…» Αίμα είναι ο άνθρωπος Ιησούς, φωτιά ο ενανθρωπήσας Θεός Λόγος, και σύννεφο καπνού το Άγιο Πνεύμα.

Σ’ αυτό το Δοξαστικό βλέπουμε πως η εκκλησία εξηγεί τον προφητικό λόγο: ό,τι δηλαδή είπαν οι Προφήτες, βρίσκει την εξήγηση και την εκπλήρωσή του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην Εκκλησία. Ο καινούργιος κόσμος, που προβλέπουν και κηρύττουν όλοι οι Προφήτες, είναι ο κόσμος που θα έλθει με τη γέννηση του Ιησού Χριστού: η βασιλεία των ουρανών, ο κόσμος και ο λαός του Θεού, δηλαδή η εκκλησία. Ο προφήτης Ιωήλ, του οποίου την ιερή μνήμη σήμερα εορτάζουμε, είναι ένας από τους ανθρώπους, που έστειλε ο Θεός και τους φώτισε με το άγιο Πνεύμα του, για να κηρύξουν τον ερχομό του καινούργιου αυτού κόσμου. Αυτός ο κόσμος των προφητών, η εκκλησία του Χριστού, δεν είναι μόνο ο βίος εδώ στη γη, αλλά και η αιώνια ζωή στους ουρανούς. Το κήρυγμα των Προφητών είναι «επαγγελία ζωής της νυν και της μελλούσης». Αμήν.

***

Από το βιβλίο:

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΜΨΥΧΟΙ
(Εξαπλά β’)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

Η/Υ επιμέλεια, Σοφίας Μερκούρη.

***

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως έμπνουν κειμήλιον, των ιερών αρετών, Προφήτης θεόληπτος, ώφθης σοφέ, Ιωήλ, ελλάμψει του Πνεύματος: όθεν της ευσεβείας, η πηγή ως προέφης, έβλυσε τοις εν κόσμω, εκ του οίκου Κυρίου: ης νυν καταπολαύοντες, πόθω τιμώμέν σε.

Κοντάκιον. Ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ.

Την δόξαν του Θεού, νοητώς θεώρησας, εδέξω Ιωήλ, των μελλόντων την γνώσιν: το Πνεύμα γαρ το Άγιον, ώσπερ έφης εκκέχυται, κατ’ ενέργειαν, εις πάσαν σάρκα Προφήτα, την πιστεύσασαν, τω επί γης κενωθέντι, και σε θαυμαστώσαντι.

Μεγαλυνάριον.

Ώφθη αποστάζουσα γλυκασμόν, Ιωήλ Προφήτα, σου η γλώσσα προφητικόν: την γαρ εν τω Λόγω, ανάπλασιν του κόσμου, συμβολικώς κηρύττει, δι’ ης εσώθημεν.

Περισσότερα για το Συναξάριο της ημέρας βλέπε και στον:
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ

Ακολούθως παραθέτουμε το θαυμάσιο βιβλίο των προφητειών του Ιωήλ:

Προφητείαι Ιωήλ (το πρωτότυπον κείμενον των Ο.).zip

Προφητείες του Ιωήλ (Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοσις υπό Ιωάννου Κολιτσάρα).zip

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του δικαίου Ιωήλ του προφήτου – Μητροπ. Εδέσσης Ιωήλ.zip

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.