Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκ. Νύσσης – λόγος εις την Ανάληψιν του Κυρίου.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΤΩ ΄ΕΠΙΧΩΡΙΩ΄ ΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ
ΕΘΕΙ ΕΠΙΣΩΖΟΜΕΝΗΝ, ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ως γλυκύς συνέμπορος του ανθρωπίνου βίου ο προφήτης Δαβίδ εν πάσαις ταις οδοίς της ζωής ευρισκόμενος και πάσαις ταις πνευματικαίς ηλικίαις προσφόρως καταμιγνύμενος και παντός τάγματος των προκοπτόντων συνεφαπτόμενος, τοις κατά Θεόν νηπίοις συμπαίζει, τοις ανδράσι συναγωνίζεται, παιδαγωγεί την νεότητα, υποστηρίζει το γήρας, τοις πάσι πάντα γίνεται˙ στρατιωτών όπλον, αθλητών παιδοτρίβης, γυμναζομένων παλαίστρα, νικώντων στέφανος, επιτραπέζιος ευφροσύνη, επικήδειος παραμυθία. Ουκ έστι τι των κατά τον βίον ημών της χάριτος ταύτης αμέτοχον˙ τις προσευχής δύναμις, ης μη Δαβίδ συνεφάπτεται; Ο δη και νυν έστιν ιδείν, ότι, και άλλως μεγάλην ημίν ούσαν την εορτήν, μείζονα δι’ εαυτού ο προφήτης εποίησε προσφόρως τη υποθέσει την εκ των ψαλμών συνεισενεγκών ευφροσύνην…

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ
ΣΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΄ΕΠΙΣΩΖΟΜΕΝΗ΄ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΩΡΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σαν γλυκύς συνοδοιπόρος του ανθρώπινου βίου ο προφήτης Δαβίδ, βρίσκεται σε όλους τους δρόμους της ζωής και αναστρέφεται πρόσφορα με όλες τις πνευματικές ηλικίες και είναι κοντά σε κάθε παράταξη που προκόβει. Παίζει με όσους νηπιάζουν, όπως θέλει ο Θεός, με τους άνδρες συναγωνίζεται, παιδαγωγεί τη νεότητα, υποστηρίζει τα γηρατειά, γίνεται στους πάντες τα πάντα. Γίνεται το όπλο των στρατιωτών, ο προπονητής των αθλητών, η παλαίστρα όσων γυμνάζονται, το στεφάνι των νικητών, η χαρά του τραπεζιού, η παρηγοριά στις κηδείες. Δεν υπάρχει τίποτε από τη ζωή μας που να είναι αμέτοχο από αυτή τη χάρη. Ποιά δυνατή προσευχή γίνεται, που δεν έχει σχέση μ’ αυτή ο Δαβίδ; Ποιά ευφροσύνη γιορτής δοκιμάζομε χωρίς να τη χαροποιεί ο Δαβίδ; Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσομε και τώρα˙ ότι δηλαδή, ενώ και γι’ άλλους λόγους είναι μεγάλη η εορτή, ο προφήτης με τη συνεισφορά του την έκανε μεγαλύτερη, συνεισφέροντας πρόσφορα σ’ αυτήν την ευφροσύνη από τους ψαλμούς…

Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκ. Νύσσης – λόγος εις την Ανάληψιν του Κυρίου.zip

Παράβαλε και:
Πέμπτη της Αναληψεως – τα Λειτουργικά αναγνώσματα του εσπερινού και το Κοντάκιον του Αγίου Ρωμανού του μελωδού.
Πέμπτη της Αναλήψεως – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., κείμενο του Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, υμνολογική εκλογή.
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – Ερμηνεία εις τουσ Κανόνας της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλίαι ΚΑ. και ΚΒ, εις την Ανάληψιν του Κυρίου.
Ανάληψις – Ιωάννου Φουντούλη.
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – λόγος Α. εις την Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Εγκώμια και Μεγαλυνάρια εις την εορτήν της Αναλήψεως.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.