25 Οκτωβρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Χρυσάνθης: Βίος, Ακολουθία.

Τη ΚΕ’ του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), η αγία Μάρτυς Χρυσάνθη, ξίφει τελειούται.

Μαρτυρίου στίγμασι Χρυσάνθη στολισθείσα,
τω Αθλοθέτη σου Χριστώ παρίστασαι εν δόξη.
Εικάδι πέμπτη Χρυσάνθη, ξίφους τελευτήν.

Η μνήμη της αναφέρεται επιγραμματικά στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» έκδοση «Αποστολικής Διακονίας» 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται η μνήμη της αυτή τη μέρα.

Κάποιες άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σύζυγος του Αγίου Χρυσάφου, που εορτάζει την ίδια ημέρα.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Σημείωσις του orp.gr:
Την Ασματική της Ακολουθία συνέθεσε η υμνογράφος και μοναχή, Ισιδώρα η Αγιεροθεϊτισσα.

Ασματική Ακολουθία εις την ένδοξον Μάρτυρα Χρυσάνθην – Ισιδώρας μοναχής Αγιεροθεϊτίσσης.zip

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.