10 Οκτωβρίου, ανάμνησις της Ανεύρέσεως της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου και επάνοδός της στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου: Ακολουθία – Ιωακείμ μον. του εκ Μαδύτου.

Τη Ι του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), την ανάμνησιν εορτάζομεν της εν έτει 1830 ευρέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου εν τη νήσω της Αγίας Ειρήνης, ήτοι της Σαντορίνης, και της ενδόξου επανόδου, εν τη θεία και σεβασμία Μονή του Βατοπαιδίου.

Στίχοι.
Ίνα τρυγώμεν άφθονον πιστοί χάριν,
Ζώνη ευρέθη εν Νήσω κεκρυμμένη.

Ύμνοις τιμά σου Παρθένε Εύρεσιν Ζώνης,
Ποίμνη Ορθοδόξων νήσου Σαντορίνης.

Την δεκάτη του Οκτωβρίου, επιτελούμε την ανάμνηση της ανευρέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία εντοπίσθηκε το 1830 στο νησί της Αγίας Ειρήνης – της Σαντορίνης. Τότε λοιπόν η ένδοξη αυτή Τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε στην Σεβάσμια, Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, στο Άγιον Όρος.

Για να τρυγάμε άφθονη Θεία Χάρη, πιστοί,
βρέθηκε η κρυμμένη στο χώμα Ζώνη της Θεοτόκου.

Υμνεί την εύρεση της Ζώνης Σου Παρθένε,
η ποίμνη των Ορθοδόξων της νήσου Σαντορίνης.

Εύρεσις της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου και επάνοδος εις την Μονήν Βατοπεδίου: Ασματική Ακολουθία – Ιωακείμ μον. του εκ Μαδύτου.zip

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.