Κυριακή μετά τα Φώτα, Σύναξις εις τιμήν και μνήμην της Αγίας Οικογενείας του Μεγάλου Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη αυτή Κυριακή μετά των Φώτων, Μνήμην επιτελούμεν της επταρίθμου χορείας της οικογενείας του Μεγάλου Βασιλείου, ήτοι• της ιεράς ξυνωρίδος Βασιλείου και Εμμελίας, των τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου Νύσσης και Πέτρου Σεβαστείας, του Οσίου Ναυκρατίου και της Οσίας Μακρίνης, των αυταδέλφων και τέκνων αυτών.

Κοινώς επαινώ Βασιλείω Εμμελεία, τον δεκάκλον αριθμόν τούτων τέκνων.

Τον ουρανοφάντορα τις μη θαυμάση; Άγγέλον επίγειον βροτόν δε πόλου.
Η μούσα Γρηγόριος ου Νύσσης θρόνος, ου στερίαν, αλλ’ Εδέμ σκηνών έχει.

Ο Πέτρος λιπών Σεβαστείας τον θρόνον, τον ουράνιον της Εδέμ οικοί χώρον.

Κρατήσας Ναυκράτιος νηός το σκάφος, πηδαλιουχών εις λιμένα φθάνει.

Φρονούσ’ αδελφά τοις αδελφοίς Μακρίνα, τούτοις αδελφά συγκατοικείς εν πόλω.

Τη δε σήμερον ημέρα, τοκογόνοι λάμψουν ενί αίγλη.

Την 2η Κυριακή του Ιανουαρίου εκάστου έτους, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με απόφαση της την 4η Σεπτεμβρίου 1998 μ.Χ., καθόρισε την μνήμη και τιμή της οικογενείας του Μ. Βασιλείου. Δηλαδή τιμώνται οι: σύζύγοι Βασίλειος και Εμμέλια, οι τρείς Επίσκοποι Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος Νύσσης και Πέτρος Σεβαστείας, ο Όσιος Ναυκράτιος και η Οσίας Μακρίνα, οι αυτάδελφοι και τέκνων αυτών.

Κυριακή μετά τα Φώτα: Ακολουθία δια την Σύναξιν εις τιμήν και μνήμην της Οικογενείας του Μ. Βασιλείου.rar

Παράβαλε και:
Κυριακή Μετά τα Φώτα: η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, περί μετανοίας.
Κυριακή μετά τα Φώτα: το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., «μέσα στο δάσος ένα φως», Λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Κυριακή μετά τα Φώτα, ο Ιησούς αρχίζει το έργο του στη Γαλιλαία – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.
Κυριακή μετά τα Φώτα – ηχογραφημένη ομιλία του Μακαριστού Αρχιμ. Αθανασίου Μυτιληναίου (mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.