29 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Θαδδαίου του ομολογητού: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΘ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), Μνήμη του Οσίου Θαδδαίου του Ομολογητού.

Και Θαδδαίος ίσχυσε κατά της πλάνης,
Ομολογητής αναφανείς ως μέγας.

Ο Όσιος Θαδδαίος ο Ομολογητής, ήταν Σκύθης και υπηρέτης (απελεύθερος γέγονε) του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, στη Μονή του οποίου ο Θαδδαίος έγινε μοναχός και διακρίθηκε για την αυστηρή άσκηση. «Νηστείαν γαρ και αγρυπνίαν είχε πολλήν, γλώσσης εγκράτειαν, προσοχήν των θείων λόγων, χαμευνίαν και υπακοήν υπερβάλλουσαν, μηδέν άλλο έχων, πλην ων περιβέβλητο.»

Κάποτε λοιπόν, όταν συνόδευε στ’ ανάκτορα τον ηγούμενο του Θεόδωρο, ήλεγξε τον εικονομάχο βασιλιά Μιχαήλ (820 – 829 μ.Χ.) (ο Μ. Γαλανός αναφέρει τον Λέοντα τον Ε’) μπροστά στη σύγκλητο για την ασέβειά του απέναντι στις Ιερές εικόνες. Τότε ο Βασιλιάς, τον εξανάγκαζε να ποδοπατήσει την εικόνα του Χριστού, πράγμα που ο Όσιος όχι μόνο δεν έπραξε, αλλά αποκάλεσε τον βασιλιά πληρωμένο τύραννο και ακάθαρτο. Τότε βασανίστηκε σκληρά, σύρθηκε από τα πόδια στους δρόμους της πόλης, οπότε μετά τρεις μέρες ξεψύχησε.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ \

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Οσίου πατρός ημών Θαδδαίου του ομολογητού.rar

Παράβαλε και:
29 Δεκεμβρίου, μνήμη των υπό Ηρώδου σφαγιασθέντων νηπίων (Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών) και των συν αυτοίς: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τα Νήπια.
Το Βλέμμα του Βρέφους – π. Δημητρίου Μπόκου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.