Η προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Το Πρωτότυπο κείμενο και η Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοσή του από τον Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα (κείμενα και αρχεία ήχου, mp3).

Εισαγωγή.

Οι Κολασσές (ή Κολοσσές) ήταν μία αξιόλογη πόλη της Φρυγίας κοντά στη Λαοδίκεια και την Ιεράπολη. Αυτό συνάγεται και από την επιστολή αυτή (Κολ.δ’ 13), όπου μνημονεύονται και οι τρεις αυτές πόλεις μαζί. Η πόλη των Κολοσσών έχει πλέον ταφεί σε ερείπια και μνημονεύεται χάρη στην επιστολή αυτή η οποία στάλθηκε στην Εκκλησία που τότε ήκμαζε εκεί.

Ο απόστολος Παύλος φαίνεται ότι δεν είχε επισκεφθεί αυτοπροσώπως τις Κολοσσές (πρβ. Κολ. β’ 1) και δεν είχε ιδρύσει ο ίδιος την Εκκλησία τους, αλλά ο Επαφράς, που καταγόταν από την πόλη αυτή (πρβ. Κολ. α’ 7-9 δ’ 12). Όμως επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτήν την πόλη, όπως φαίνεται κι από την επιστολή αυτή που έστειλε στους Χριστιανούς των Κολοσσών προκειμένου να τους προφυλάξει απ’ τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι ζητούσαν να τους παρασύρουν σε κάποιο είδος αγγελοθρησκίας, καθώς και σε υπερασκητικές υπερβολές αποχής από ορισμένα φαγητά και διακρίσεως ημερών.

Πληροφορίες γι’ αυτά τα θέματα πήρε ο Απόστολος από τον ίδιο τον Επαφρά, ο οποίος ήλθε να τον συναντήσει, όταν αυτός ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη κατά την πρώτη φυλάκισή του. Συνεπώς και η επιστολή αυτή γράφηκε από τη Ρώμη γύρω στο 63 μ. Χ.

Η προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου (πρωτότυπο κείμενον).rar

Η προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.
Διαβάστε την.rar
Ακούστε την.mp3

Παράβαλε και:
Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα (Αρχεία ήχου, mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ακουστικά βιβλία (Βιβλία ακροάσεως) – Audiobooks, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.