22 Μαρτίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δροσίδος και των συν αυτή πέντε Κανονικών Παρθένων: Συναξάριον, Παρακλητικός Κανών.

Τη ΚΒ’ Μαρτίου, μνήμη της Αγίας Δροσίδος, θυγατρός Τραϊανού του βασιλέως, και των συν αυτή πέντε Κανονικών παρθένων.

Δροσὶς ἀπῆλθεν ἐκ δρόσου τῆς τοῦ μύρου,
Ὡς ἐκ Λιβάνου Κανονικὴ πρὸς πόλον.

Δροσίς λιπούσα πατρικήν πάσαν σχέσιν,
Εφεύρε Xριστόν τον ποθεινόν Nυμφίον.

Eις τας Kανονικάς.

Ει και εχωνεύθητε λαμπραί Παρθένοι,
Αλλ’ Oυρανούς οικείτε νυν συν Aγγέλοις.

Στο τέλος της προς Φιλιππησίους επιστολής του, ο Παύλος στέλνει εν Χριστώ ασπασμούς και από τους εκ της Καίσαρος οικείας. Φαίνεται απ αὐτὸ ότι κατά την πρώτη διαμονή του στη Ρώμη, κατόρθωσε να φέρει στη χριστιανική πίστη και από το προσωπικό των ανακτόρων. Αυτή την γνώμη έχει ο Λατίνος Ιερώνυμος, και το ρωμαϊκό μαρτυρολόγιο αναφέρει μάρτυρες και από το περιβάλλον των Καισάρων. Κάτι τέτοιο έγινε και επί αυτοκράτορος Τραϊανού (99-117 μ.Χ.). Ένας όμιλος πέντε Κανονικών, δηλαδή παρθένων αφιερωμένων στο Χριστό δια εκκλησιαστικής κουράς, μπόρεσαν να φέρουν στη χριστιανική πίστη και την θυγατέρα του Τραϊανού, Δροσίδα.

Και οι μεν Κανονικές πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο, την δε Δροσίδα, αφού έφυγε νύκτα από τα ανάκτορα, την έκρυψαν χριστιανοί, και η ψυχή της πήγε στο Θεό, ενώ προσευχόταν, μετά οκτώ ημέρες.

Παρακλητικός Κανών εις την Μάρτυρα Δροσίδα – Αρχιμ. Φιλαρέτου Βιτάλη.rar

Παράβαλε:
22 Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλείου, πρεσβυτέρου της Αγκυρανών Εκκλησίας: Βίος, Ασματική Ακολουθία.
22 Μαρτίου, μνήμη και του Νέου Οσιομάρτυρος Ευθυμίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.