Είπε ο Άγιος Πορφύριος: «Υπάρχει ο Παράδεισος! Είμαι τρελος γι’ Αυτόν!» (video).

Είναι παράδοξο το να τα ζει κανείς αυτά; Είναι παράδοξο να μας διαβεβαιώνει για την ζωογόνο υπαρξή τους; Μπορούμε τάχα να ξεπεράσουμε την λογικοκρατία μας και να αναχθούμε σε ανώτερες σφαίρες κι εμείς; Ναι, ναι, ναι!

Είπε ο Άγιος Πορφύριος: «Υπάρχει ο Παράδεισος! Είμαι τρελος γι’ Αυτόν!» – YouTube

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.