Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, το Πρωτότυπο κείμενο και η Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοσή του από τον Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα (κείμενον και αρχεία ήχου, mp3).

Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον.

Ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης υπήρξε ένας από τους τέσσερις αλιείς που ο Κύριος κάλεσε πρώτους στο αποστολικό αξίωμα. Τόσο ο πατέρας του Ζεβεδαίος όσο και η μητέρα του Σαλώμη ήταν άνθρωποι ευσεβείς, προπαντός η Σαλώμη, η οποία μετέδωσε την ευσέβεια και τη θρησκευτικότητά της και στα παιδιά της. Γι’ αυτό μόλις ο Ιωάννης ο Πρόδρομος άρχισε να κηρύττει στην έρημο, ο νεαρός Ιωάννης έγινε μαθητής του, μέχρι τη στιγμή που ο Πρόδρομος του έδειξε τον Ιησού Χριστό.
Η μητέρα του Σαλώμη θεωρήθηκε από μερικούς ότι ήταν ξαδέλφη της Θεοτόκου, οπότε ο Ιωάννης θα ήταν πρώτος εξάδελφος του Κυρίου. Δεν φαίνεται όμως πιθανό να γνώριζε ο Ιωάννης τον Κύριο πριν από τη σύσταση που του έκανε ο Πρόδρομος, λίγο μετά το βάπτισμα του Ιησού Χριστού (Ιω. α’ 35-39).
Όταν ο ευαγγελιστής Ιωάννης έγινε μαθητής του Κυρίου, αποτέλεσε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο τον κύκλο των τριών μαθητών που ο Κύριος πήρε μαζί του τόσο στην ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, όσο και στη Μεταμόρφωση, καθώς επίσης και στην αγωνιώδη προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή. Ο Ιωάννης είναι ο «μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς». Για το θερμό ζήλο και την πολλή αγάπη που έδειχνε προς τον Κύριο ο Ιωάννης, όπως επίσης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος, ο Κύριος τους ονόμασε «Βοανεργές», δηλαδή «υιούς βροντής».
Ο Ιωάννης είναι ο μόνος από τους δώδεκα μαθητές που ακολούθησε τον Ιησού μέχρι και το Σταυρό. Είχε μάλιστα και την τιμή να του εμπιστευθεί ο Κύριος τη Μητέρα του, όταν του είπε «ιδού η μήτηρ σου» (Ιω. ιθ’ 27).
Εξορισμένος από τον αυτοκράτορα Δομετιανό στο νησί της Πάτμου, είδε εκεί την Αποκάλυψη. Και μετά το θάνατο του αποστόλου Παύλου και την καταστροφή των Ιεροσολύμων, εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, όπου και έγραψε το Ευαγγέλιό του γύρω στο 85-95 μ. Χ.
Σύμφωνα με τον άγιο Ιερώνυμο, όταν ο Ιωάννης έφθασε σε βαθιά γεράματα, επειδή δεν μπορούσε πλέον να διδάσκει με πολλά λόγια τους πιστούς, περιοριζόταν να επαναλαμβάνει: «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους».

Ακολούθως παραθέτουμε:

Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (πρωτότυπον Κείμενον).

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον – Νεοελληνική ερμηνευτική απόδοση, Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα.
Διαβάστε το.
Κατεβάστε και ακούστε το.

Παράβαλε και:
26 Σεπτεμβρίου, η μετάστασις του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Ευαγγελιστού: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.
08 Μαϊου, Βίος του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία, Προς ακρόασιν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.