Το πάθημα του προτεστάντου ψευδοιεραποστόλου – Μον. Δαμασκηνού Γρηγοριάτου.

Τον Αύγουστο του 1994 αναστατώθηκε το Κολουέζι με προκηρύξεις, αφίσσες, πινακίδες και πανώ ότι έρχεται ο «Χριστός» να θεραπεύσει τους τυφλούς και παραλύτους και κάθε ασθενή όλης της περιοχής. Εξοδεύθηκαν πολλές χιλιάδες δολλάρια, γι’ αυτή την προετοιμασία της υποδοχής ενός πάστορος Πεντηκοστιανού, που ξεκίνησε από την νότια Αφρική για να σκορπίσει την θεραπεία στους ασθενείς του Κογκό.

Την ίδια προετοιμασία και λαμπρή εμφάνισι έκανε και στο Λουμπουμπάσι, την συμπρωτεύουσα του Κογκό, όπου πλήθος ασθενών τον ηκολούθησε με την εναγώνια ελπίδα της σωματικής τους αποκαταστάσεως. Από ό,τι μου είπαν διά δαιμονικής φυσικά δυνάμεως, έδωσε την ποθητήν υγεία στους προσελθόντας ασθενείς του, αλλά τί λυπηρόν και τραγικόν! Μόνο για μια ημέρα. Από την επομένη επανήρχοντο στα ίδια τυπικά της επαιτείας και στα ίδια βάσανά τους…

Συνέπεσε η έναρξις των κηρυγμάτων και «θεραπειών» του νεοφανούς «μεσσία» με την έναρξι Παρακλήσεων προς τιμήν της Παναγίας μας, κατά την περίοδον του Δεκαπενταυγούστου. Ειδοποιήθηκαν εγκαίρως οι Χριστιανοί μας από τον π. Μελέτιον περί του ερχομένου «μεσσία» και απηγορεύθη σε όλους η προσέλευσίς τους, έστω και από απλή περιέργεια. Μόνον επετράπη σε δύο-τρεις Χριστιανούς μας να μεταβούν εκεί και να παρακολουθούν τί θα λέγει ο πάστορας για να ενημερώσουν τον Υπεύθυνον.

Κάθε απόγευμα στις 3:30 ο λευκός «μεσσίας» καλούσε τον λαό στα αγγλικά και δύο άλλοι μετέφραζαν στα γαλλικά και σουαχίλλι με βροντερή φωνή προς ακρόασιν και θεραπείαν. Την ίδια ώρα ο π. Μελέτιος μέσα στην εκκλησία μας, του Αγίου Γεωργίου, η οποία απέχει μόλις περί τα 200 μέτρα από την δαιμονική συγκέντρωσι, διέταξε Παράκλησι στη Παναγία, κήρυγμα και κομποσχοίνι διά γονυκλισίας όλων των Χριστιανών. Αμφότερες οι συγκεντρώσεις εμάχοντο ποια θα υπερνικήσει. Το αποτέλεσμα ακούσθηκε την τελευταία ημέρα από τον ίδιο τον μεγαλόστομο και «θαυματοποιό» Πεντηκοστιανό. Ήταν θυμάμαι ημέρα Κυριακή.

Ιδού τί είπε: «Επήγα σε πολλές μέχρι τώρα πόλεις και κράτη. Παντού το έργο μου εστέφετο με επιτυχία. Αλλά αυτό που έπαθα εδώ στο Κολουέζι, μου συνέβη πρώτη φορά. Επί τόσες ημέρες δεν ημπόρεσα να κάνω κάποια θεραπεία, μα ούτε μία; Απορώ, τί συμβαίνει. Κάποια άλλη δύναμις υπάρχει εδώ στην πόλι σας, αγαπητοί μου, η οποία παραδόξως δεν μ’ αφήνει να σας «θεραπεύσω» και να πιστεύσετε όλοι στον Ιησού Χριστό. Φεύγω πολύ πικραμένος και δεν θα μπορέσω πάλι να έλθω στην πόλι σας».

Το θαύμα του Χριστού και της Παναγίας μας πανηγυρικώς συνετελέσθηκε μάλιστα με ομολογία του ιδίου του εχθρού της Αληθείας. Ανακοινώθηκε το γεγονός στους Χριστιανούς μας την επομένη Κυριακή. Πάντες ικανοποιήθηκαν. Εδόξασαν τον Θεό. Επανηγύρισαν με ύμνους και θρησκευτικά τραγούδια τα θαυμάσια του Θεού.

«Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ»
ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Η/Υ ΠΗΓΗ
http://www.impantokratoros.gr:80/01C7E670.el.aspx

Κατηγορίες: Άρθρα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.