Αγίου Ρωμανού του μελωδού – Κοντάκιον εις τον άσωτον υιόν (Κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).

Ακούστε το επόμενο θαυμάσιο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού, όπως «δημοσιεύθηκε» και στο 187-ο τεύχος (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2021) του ηχητικού περιοδικού μας, Ορθόδοξη Πορεία.

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον Άσωτον υιόν.mp3

Προοίμιον Ι

Τον άσωτον εζήλωσα ταις ατόποις μου πράξεσι
και ως εκείνος προσπίπτω σοι και ζητώ την άφεσιν, κύριε∙
διό μη παρίδης με,
ο των αιώνων δεσπότης και κύριος.

Προίμιον ΙΙ

Της μυστικής σου τραπέζης, αθάνατε,
τον ασωτεία φθαρέντα αξίωσον
και την πρώτην καταστολήν της χάριτος,
ην παθών ταις κηλίσιν ο τάλας εμόλυνα.
οικτιρμοίς ανεφίκτοις και πάλιν μοι δώρησαι,
ο των αιώνων δεσπότης και κύριος.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το θαυμάσιο Κοντάκιο με την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ. Λουκά, ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ: η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Αγ. Γεναδίου του σχολαρίου, εις την παραβολήν του Ασώτου και περί μετανοίας.
Κυριακή του ασώτου – υμνολογική εκλογή.
Κυριακή ΛΔ. του ασώτου: το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., Εως πότε θα σέρνης τον θάνατον, Λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – Λόγος εις την Παραβολήν του ασώτου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.