Αρχείο κατηγορίας Αγιολογικά – Πατερικά

Πνευματικά «ρήματα» και συμβουλές (Β’) – Οσίου Ισαάκ του Σύρου.

1. Ο αληθινός μοναχός πρέπει, σε όλες τις εκδηλώσεις και τις πράξεις του, να είναι παράδειγμα ωφέλιμο γι’ αυτούς που τον βλέπουν και τον παρακολουθούν˙ για να βλέπουν δηλ. τις λαμπερές σαν τις ακτίνες

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Γενικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πνευματικά «ρήματα» και συμβουλές (Β’) – Οσίου Ισαάκ του Σύρου.

Για τη μνησικακία (μέρος Α’) – Αββά Δωροθέου.

Ο Ευάγριος είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ούτε να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε: «Αν κάποιος χαλιναγωγήσει τον θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί απ’ αυτό το πάθος,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Γενικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Για τη μνησικακία (μέρος Α’) – Αββά Δωροθέου.

Με την εξομολόγηση ο άνθρωπος λυτρώνεται – Αγίου Παισίου του Αγιορείτου.

– Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού οι Χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό; – Άλλα τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και άλλα τώρα. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει. – Γιατί, Γέροντα; Τότε είχαν πιο πολύ ζήλο;

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Γενικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Με την εξομολόγηση ο άνθρωπος λυτρώνεται – Αγίου Παισίου του Αγιορείτου.

Θαυμαστές Θεοσημίες (Ζ’).

Ένας ευλαβής, με το όνομα Γεώργιος, μας διηγήθηκε ότι στην πατρίδα του την Απάμεια υπάρχει ένα ζευγολατείο και τόπος για την βοσκή ζώων, ένα μίλι μακριά, όπου έβοσκαν πρόβατα τα μικρά παιδιά.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Θαυμαστές Θεοσημίες (Ζ’).

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ.

[Ματθ.9,1-8] «Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ.

Ο αδελφός του μοναχού Βαλεντινιανού που αμάρτησε – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Ο αδελφός αυτού του μοναχού Βαλεντινιανού, που μνημόνευσα παραπάνω,1 ήταν λαϊκός, αλλά θεοσεβής. Αυτός συνήθιζε κάθε χρόνο να έρχεται από τον τόπο του μέχρι το μοναστήρι νηστικός, για να πάρει την ευχή

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο αδελφός του μοναχού Βαλεντινιανού που αμάρτησε – Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου.

Αγροτικός γιατρός – Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας.

Ἐγκαταλείψαμε τήν Τσίτα πρίν τελειώσει ὁ πόλεμος. Μπῆκα στήν ὑπηρεσία τοῦ διαμερίσματος τοῦ Ἀρντάτοφ, στή διοίκηση τοῦ Σιμπίρσκ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγροτικός γιατρός – Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας.

Ποιός ν᾽ ἀντέξει τό βάρος ἔστω μιᾶς μέρας; – ΑΓ. Γρηγορίου Θεολόγου.

ΠΟΙΗΜΑ ΞΘ΄ [Δέησις πρὸς τὸν Χριστόν] Δάσκαλε, μὲ περιζώνει τρικυμία φοβερή. Πνίγεται -τρέξε!- ὁ μαθητής σου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ποιός ν᾽ ἀντέξει τό βάρος ἔστω μιᾶς μέρας; – ΑΓ. Γρηγορίου Θεολόγου.

Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – κοντάκιον εις τον Άγιον Ηλίαν τον προφήτην.

Προοίμιον Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του θεού ημών, Ηλία μεγαλώνυμε, ο τω φθέγματί σου στήσας τα υδατόρρυτα νέφη,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – κοντάκιον εις τον Άγιον Ηλίαν τον προφήτην.

Για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας – Αββά Δωροθέου.

Ας ερευνήσουμε, αδελφοί μου, να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς ένα προσβλητικό λόγο και τον ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, σαν να μην άκουσε σχεδόν τίποτα, ενώ άλλοτε με τον ίδιο λόγο αμέσως ταράζεται. Ποιά είναι … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας – Αββά Δωροθέου.