16 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΣΤ’ του αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη επιτελούμεν του εν αγίοις Πατρός ημών Νινιανού, Επισκοπού Βιτέρνης, του φωτιστού των Πικτών και κτίτορος της εν Σκωτία σεβασμίας Μονήςτης λεγομένης του Λευκού Οίκου, του θαυματουργού.

Τον νυν μη φιλών Νινιανός αιώνα
μετέστη αυτού προς δόξαν την αγήρω.

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Νινιανού, Επισκόπου Σκωτίας – Παναγιώτου Σόμαλη.rar

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.