«Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε» – π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).

Ακούστε το επόμενο κείμενο, όπως αυτό «δημοσιεύθηκε» στο 186-ο τεύχος (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2020) του ηχητικού περιοδικού μας, Ορθόδοξη Πορεία.

«Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε» – π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν.mp3

-1Γιατί ὁ Ἰησοῦς , ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο νὰ θεραπεύσει τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν ἀναμαρτησία Του καὶ νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους σὲ κοινωνία μὲ τὴ θεία ζωή, ἐπιθύμησε καὶ ἀπαίτησε νὰ βαπτισθεῖ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη;

Γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο πὼς τὸ ἴδιο ἐρώτημα βρισκόταν στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἰωάννη. «Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρὸς με;» ( Ματθ. 3, 14). Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἑξῆς:

Ο Χριστὸς δεχόμενος τὸ βάπτισμα ταυτίζεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ ὅλους τούς ἁμαρτωλοὺς ἀνεξαιρέτως. Ταυτίζεται μὲ κάθε ἁμαρτωλὸ ποὺ χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία καὶ ἀναγέννηση… Ταυτίζεται μὲ ὅλους καὶ μὲ τὸν καθένα μας. Μὲ τὸ Βάπτισμά Του δείχνει πὼς δὲν ἦρθε γιὰ νὰ κρίνει ἢ νὰ καταδικάσει, οὔτε γιὰ νὰ φέρει ἀντικειμενικοὺς νόμους καὶ κανόνες, ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς τελειότητας καὶ Θεότητάς Του, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μαζί μας ἔτσι, ὥστε γινόμενος ἕνας ἀπὸ μᾶς νὰ μᾶς καταστήσει μετόχους τῆς τέλειας καὶ ἀναμάρτητης ζωῆς Του. Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἔλεγε γι’ Αὐτόν, “ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου!” (Ἰωάν. 1,29) . Ὁ Χριστὸς εἰσῆλθε στὸν κόσμο μας ὡς παιδί, καὶ μὲ τὴ γέννησή Του ἀνέλαβε καὶ οἰκειώθηκε τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου. Καὶ τὸ ἔκανε αὐτὸ ὄχι γιὰ τοὺς δικαίους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ τοὺς ἀπολωλότες. Τοὺς ἀγαπᾶ μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη, τοὺς προσφέρει τὸν Ἑαυτό Του καὶ ὁλόκληρη τὴ ζωή Του.

Εδῶ, στὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, Αὐτός, ὁ ἀναμάρτητος ἑνώνεται μὲ τοὺς χαμένους, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἁμαρτία ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Μὲ τὸ βάπτισμά Του ἑνώνεται μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἀκριβῶς ἀργότερα, στὸ τέλος Αὐτός, ὁ ἀθάνατος, ἑνώνεται ἐπίσης ἐλεύθερα μὲ τοὺς ἀνθρώπους στὸ θάνατο. Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν πὼς ὁ Χριστὸς ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς σώσει μὲ τὴν ἀγάπη· ἀγάπη ὅμως πάνω ἀπὸ ὅλα σημαίνει ἕνωση μ’ αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶς. Σύμφωνα μὲ τὸν προφήτη Ἡσαΐα, “οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται… τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν” (Ἡσ. 53, 4-5) .

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα:

Παράβαλε και:
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τους κανόνας των Θεοφανείων.
06 Ιανουαρίου, τα Αγια Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της Εορτής.
Ο Ιαμβικός κανών των Φώτων σε ελεύθερη απόδοση από τον Αρχιμ. Ευσεβίο Βίττη.
Αγίου Ρωμανού του μελλωδού, Κοντάκιον – εις τα Αγια Θεοφάνεια (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).
06 Ιανουαρίου, Θεοφάνεια – Ιωάννου Φουντούλη, αειμνήστου καθηγητού του Α.Π.Θ.
Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου – λόγος ΛΘ., εις τα Αγια Φώτα.
Λόγος εις την αγίαν εορτήν των Φώτων – Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά.
Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης – ομιλία εις την ημέραν των Φώτων.
Η εικόνα της Βαπτίσεως του Κυρίου – Δέσποινας Ιωάννου Βασιλείου (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).
Ερμηνεία των Καταβασιών των Θεοφανείων – Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.
Εις τα Αγια Θεοφάνεια – Οσίου Πατρός ημών Πρώκλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ο Ιορδάνης ποταμός – π. Thomas Hopko.
Η βάπτισις του Ιησού – Ιερομ. Κοσμά Δοχειαρίτου.
Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων – Μυσταγωγική Κατίχησις Β’, περί Βαπτίσματος.
06 Ιανουαρίου, η εορτή των Θεοφανείων (videos).
Το Μυστήριό των Επιφανίων Θεοφανείων – ηχογραφημένη ομιλία του θεολόγου, Κωνσταντίνου Γρηγοριάδου (αρχείο ήχου, mp3).
Τα Φώτα στ’ Αϊβαλί – Φώτη Κόντογλου (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).
Τα Φώτα – ηχογραφημένη ομιλία του αειμνήστου Δημητρίου Παναγόπουλου (αρχείο ήχου, mp3).
Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία Ε’ εις την προς Τίτον επιστολήν (Επεφάνη η Χάρις του Θεού, Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ. των Θεοφανείων).
Μεγάλος Αγιασμός: ιστορία, διαφορά Αγιασμού παραμονής και ημέρας των Θεοφανείων – Ιωάννου Φουντούλη.
Ομιλία στα Άγια Θεοφάνεια – μακαριστού Μητροπ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Μελετίου Καλαμαρά (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).
Τα νοήματα στην Βάπτιση του Κυρίου – ιωάννου Καραβιδόπουλου (Καθ. Α.Π.Θ.).
Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία Ι’ εις το κατά Ματθαίον, Ματθ. Γ’, 1 – 6 (Το βάπτισμα Ιωάννου Α.).
Του Οσίου πατρός ημών ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία εις το κατά Ματθαίον ΙΑ’, Γ., 7 – 12 (Το βάπτισμα Ιωάννου Β.).

Κατηγορίες: Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.