10 Απριλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως: εκτενής Βίος, Ασματική Ακολουθία.

Η Αρκαδία είναι περιοχή που βρίσκεται στο μέσο της Πελοποννήσου και είναι κατά το πλείστον ορεινή. Σε αυτήν είχαν κατοικήσει εξ αμνημονεύτων χρόνων οι λεγόμενοι Αρκάδες, από τα αρχέγονα φύλα αυτής της χερσονήσου. Μεταξύ των πολιχνίων και των χωριών της ευανδρού αυτής Αρκαδίας, ξεχωρίζει η κωμόπολη Δημητσάνα, η οποία βρίσκεται στις πλαγιές των Αροανείων Ορέων, δίπλα στον Λούσιο ποταμό, ο οποίος εκβάλλει στον Αλφειό ποταμό. Στην θέση αυτή, στα αρχαία χρόνια υπήρχε είτε η πόλη Θεισόα, είτε κάποια άλλη αρχαία γειτονική πόλη.

Από τις σωζόμενες ιστορικές παραδόσεις, φαίνεται πως η Δημητσάνα ήταν κέντρο της τοπικής βιομηχανίας, ως και άλλων τεχνών, με άξιους τεχνίτες. Περί τα μέσα του 18ου αιώνα, δύο κάτοικοι αυτής, μαθήτευσαν στην αξιόλογη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Ίδρυσαν λοιπόν στην πατρίδα τους –ως τύπο και υπόδειγμα αυτής- την Σχολή της Δημητσάνας, η οποία και έγινε το ανώτατο διδασκαλείο της Πελοποννήσου και χάρη σε αυτήν, διαδόθηκε πάρα πολύ το φως της παιδείας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Η κωμόπολη της Δημητσάνας, καυχάται ως πατρίδα πολλών Αρχιερέων, Αρχιεπισκόπων, Πατριαρχών, Διδασκάλων, ιατρών, πολιτικών, ως και άλλων ενδόξων ανδρών. Σήμερα δε [μέσα 19ου αιώνος], κατοικείται από 1000 περίπου οικογένειες, κτηματιών, εμπόρων, μεταπρατών, βιομηχάνων, βοσκών και γεωργών. Διαπρέπουν σε αυτήν και λόγιοι άνδρες, εξαιρετικής μορφώσεως, οι οποίοι και κοσμούν τις διάφορες τάξεις των συμπολιτών.

Αυτής της κωμοπόλεως ένδοξο γέννημα και θρέμμα, υπήρξε και ο Πατριάρχης Γρηγόριος, ο οποίος έλαβε μαρτυρικό θάνατο στην έναρξη του υπέρ της ανεξαρτησίας ιερού αγώνος των Ελλήνων, και με αυτό τον τρόπο τίμησε την Εκκλησία. Αυτού την βιογραφία και συντάσσουμε…

Ασματική Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως υπό Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου, και εκτενής βίος.zip

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.