Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

Υπεραγία Θεοτόκος η επονομαζομένη Παραμυθία, της Ι. Μ. Βατοπεδίου Αγίου Όρους: ιστορικό, Παρακλητικός Κανών.

Πόσες φορές η Παναγία μας δεν επεμβαίνει με τις φιλάνθρωπές της δεήσεις να κατευνάσει και αυτόν τον θυμό του Κυρίου μας, όταν τα πολλά και μεγάλα μας λάθη Τον παροργίζουν υπερβολικά! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το

Κατηγορίες: Άρθρα, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπεραγία Θεοτόκος η επονομαζομένη Παραμυθία, της Ι. Μ. Βατοπεδίου Αγίου Όρους: ιστορικό, Παρακλητικός Κανών.

16 Αυγούστου, μνήμη και του νέου Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, του σπηλαιώτου: Βίος, Ακολουθία.

Τῇ ΙΣΤ’ του αυτού μηνός (Αυγούστου), μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ τοῦ ἐν ἡσυχασταῖς δοκιμωτάτου, ὅστις, μαρτυρικὴν καρτερίαν ἐπιδειξάμενος ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, μετέστη πρὸς Κύριον τῇ ιε´ τοῦ αὐτοῦ μηνός. Μετετέθη δὲ ἡ ἀκολουθία … Συνέχεια

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 16 Αυγούστου, μνήμη και του νέου Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, του σπηλαιώτου: Βίος, Ακολουθία.

30 Ιουλίου ή την Β. Κυριακή του Ματθαίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Απολλοδώρου, Επίσκόπου Φαιακίας, ήτοι Κερκύρας: Ασματική Ακολουθία.

Τη Λ’ του αυτού Μηνός (Ιουλίου), Μνήμη του Αγίου Απολλοδώρου, επισκόπου Φαιακίας – Κερκύρας, ενός των εν Νικαία Τριακοσίων και Δέκα Οκτώ θεοφόρων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Ιουλίου ή την Β. Κυριακή του Ματθαίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Απολλοδώρου, Επίσκόπου Φαιακίας, ήτοι Κερκύρας: Ασματική Ακολουθία.

23 Ιουλίου, μνήμη και της Οσίας Πελαγίας της Τηνίας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ΚΓ’ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Ιουλίου), Μνήμη τῆς Ὁσίας Πελαγίας τῆς ἐν Τήνῳ. Πελαγία, πέλαγος χαρίτων εὗρε, τῆς Θεοτόκου θεράπαινα ὀφθεῖσα.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 23 Ιουλίου, μνήμη και της Οσίας Πελαγίας της Τηνίας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τους Αγίους Πάντας.

Προοίμιον Ι Ως απαρχάς της φύσεως τω φυτουργώ της κτίσεως η οικουμένη προσφέρει σοι, κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας∙ ταις αυτών ικεσίαις εν ειρήνη βαθεία την εκκλησίαν σου, την πολιτείαν σου δια της θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε. Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τους Αγίους Πάντας.

25 Ιουνίου, μνήμη και του Οσίου Δομετίου του Διονυσιάτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ΚΕ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιουνίου), Μνήμη τοῦ Ὁσίου Δομετίου, τοῦ συνασκητοῦ τοῦ Ὁσίου Διονυσίου, καὶ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Διονυσίου του Αγίου Όρους. Δόμους παρελθών τους κάτω Δομέτιος, Ανακτόροις νυν εγχορεύει τοις άνω.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 25 Ιουνίου, μνήμη και του Οσίου Δομετίου του Διονυσιάτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

17 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Υπατίου του εν Ρουφιαναίς: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΖ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Ιουνίου), Μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Ὑπατίου τοῦ ἐν Ῥουφιαναῖς. Κείται θαλάσσης Yπάτιος πλησίον, Ος υπακούει συν Θεού φίλοις άνω.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 17 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Υπατίου του εν Ρουφιαναίς: Συναξάριον, Ακολουθία.

08 Ιουνίου, μνήμη του Οσιομάρτυρος Παύλου του Καϊουμά: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Η’ του αυτού μηνός (Ιουνίου), μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παύλου του νέου ομολογητού και ελεήμονος, του μαρτυρήσαντος επί Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου του εικονομάχου. Χριστόν αγαπήσας Παύλε παμμακάριστε, αθλητικώ τέλει αυτώ προσηνέχθης.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 08 Ιουνίου, μνήμη του Οσιομάρτυρος Παύλου του Καϊουμά: Συναξάριον, Ακολουθία.

02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.

Στις 2 Ιουνίου, η Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μεγάλου Δένδρου του Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία, τιμά την Μετακομιδή τμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το οποίο μεταφέρθηκε και αποθησαυρίσθηκε στην ομώνυμη Μονή της γενετείρας του ενδόξου … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 02 Ιουνίου, ασματική ακολουθία επι τη καταθέσει Ιερού Λειψάνου του Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού – Ιερομ. Σάββα Χριστοδουλιά.

30 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Εμμελείας, μητρός του Μ. Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Μαϊου), Μνήμη τῆς Ὁσίας Ἐμμελείας, μητρὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἐμμέλιον τέθνηκε· τίς ἔφρασεν; Ἥ γε τοσούτων καὶ τοίων τεκέων δῶκε φάρος βιότῳ, υἱέας ἠδὲ θύγατρα ὁμόζυγας ἀζυγέας τε, εὔπαις καὶ πολύπαις ἥδε μόνη μερόπων.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Μαϊου, μνήμη της Οσίας Εμμελείας, μητρός του Μ. Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.