Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

21 Νοεμβρίου, τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου: Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της εορτής.

Εν τω ΜΕΓΑΛΩ Εσπερινώ Της Εξόδου το ανάγνωσμα Έξοδος: Μ. 1 – 5, 7, 9, 14, 28 – 29. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν, λέγων. Εν ημέρα μιά του μηνός του πρώτου, στήσεις την Σκηνήν του Μαρτυρίου. Και θήσεις την Κιβωτόν … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 21 Νοεμβρίου, τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου: Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της εορτής.

03 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Μεγαλυνάρια, Εγκώμια, Παρακλ. Κανών.

Τη Γ’ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου), Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου Γεώργιον έμψυχον Κυρίω ώφθης, Γεώργιε όσιε, τμηθείς την κάραν.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Μεγαλυνάρια, Εγκώμια, Παρακλ. Κανών.

31 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Χίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΛΑ’ του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), ο Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ο εν Χίω, εν έτει 1754, ξίφει τελειούται. Νίκης βραβεία Nικόλαε λαμβάνεις, στερρώς αθλήσας δια Χριστόν παμμάκαρ.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 31 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Χίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

30 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αποστόλου Κλεόπα: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Οκτωβρίου), μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κλεόπα. Οὐχ ὡς τὸ πρὶν βλέπει σε Κλεόπας, Λόγε, ἀλλὰ τρανῶς νῦν ἐντρυφᾷ σου τῇ θέᾳ.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 30 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αποστόλου Κλεόπα: Συναξάριον, Ακολουθία.

25 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Ταβιθά της ελεήμονος: Βίος – Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου-δασκάλου, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ΚΕ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Οκτωβρίου), Μνήμη τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς, τῆς ἐν Ἰόππῃ. Ποῦ σοι, Ταβιθᾶ, Πέτρος; εἰ γὰρ ἦν πάλιν, Ἤγειρεν ἂν σε καὶ θανοῦσαν ὡς πάλαι.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 25 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Ταβιθά της ελεήμονος: Βίος – Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου-δασκάλου, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

09 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Θ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Οκτωβρίου), Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου. Τὸν σταυρὸν Ἰάκωβος αἴρων ἠδέως, Ὡς ἔστι Σῶτερ ἄξιός σου δεικνύει.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Οκτωβρίου, μνήμη και του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

01 Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ α΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Οκτωβρίου), Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ῥωμανοῦ, τοῦ Ποιητοῦ τῶν Κοντακίων. Καὶ πρὶν μὲν ὕμνει Ῥωμανὸς Θεὸν Λόγον, Ὑμνεῖ δὲ καὶ νῦν, ἀλλὰ σὺν τοῖς Ἀγγέλοις.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 01 Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Κυριακού του αναχωρητού: Βίος, Ακολουθία.

Τῇ ΚΘ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη τοῦ Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ Σκίλλης ἀμύνῃ Κυριακὲ πικρίᾳ, Γεῦσιν γλυκεῖαν, ᾗ θανεῖν κατεκρίθης.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Κυριακού του αναχωρητού: Βίος, Ακολουθία.

25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΚΕ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης, θυγατρὸς Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου. Τὸ θῆλυ κρύπτεις ἀνδρικῶς Εὐφροσύνη, Καὶ κρυπτὰ τὸν βλέποντα Δεσπότην βλέπεις.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης: Συναξάριον, Ακολουθία.

24 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου: Ο απαλός έλεγχος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ΚΔ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Σεπτεμβρίου), μνήμη τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ, τοῦ Ἀθωνίτου. Χριστόν, Ὃν εἶδες Σιλουανέ, πρὶν βίῳ Αὐτὸν νῦν βλέπεις, ἀλλ’ οὐχὶ ἐν ἐσόπτρῳ.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου: Ο απαλός έλεγχος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.