Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

22 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τῇ ΚΒ’ του αυτού μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη τοῦ ὁσίου Βησσαρίωνος, τοῦ ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἀγάθωνος ἐν τῇ Φθιώτιδι ἀσκήσαντος, οὗ τὸ ἅγιον λείψανον ἐκ τάφου ἐξαχθέν, εὑρέθη ἄφθορον.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 22 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

19 Ιανουαρίου, μνήμη των νέων Αγίων αυταδέλφων, Μαξίμου και Δομετίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΘ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιανουαρίου), μνήμῃ τῶν νεαρῶν αὐταδέλφων Ὁσίων, Μαξίμου και Δομετίου, τῶν διὰ τῆς εὐχῆς ἁγιασθέντων. Δι᾿ εὐχῆς ἤρθη εἰς εὔκλειαν Μαρτύρων, ἡ δυὰς νεαρῶν αὐταδέλφων ξένων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 19 Ιανουαρίου, μνήμη των νέων Αγίων αυταδέλφων, Μαξίμου και Δομετίου: Συναξάριον, Ακολουθία.

18 Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Θεοδούλης και των συν αυτή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΗ’ Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Θεοδούλης και των συν αυτή αθλησάντων. Εις την Θεοδούλην Σύνδουλον ουκ έφριττε πυρ Θεοδούλη, Θεώ τιθείσα δουλικώς τας ελπίδας.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 18 Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Θεοδούλης και των συν αυτή: Συναξάριον, Ακολουθία.

10 Ιανουαρίου, μνήμη των Οσίων πατέρων ημών: Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης (Υμνολογική εκλογή, Ακολουθία, Εγκώμια) και Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής: Συναξάριον.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Ιανουαρίω) Ι΄, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Νύσσης.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 10 Ιανουαρίου, μνήμη των Οσίων πατέρων ημών: Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης (Υμνολογική εκλογή, Ακολουθία, Εγκώμια) και Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής: Συναξάριον.

09 Ιανουαρίου, μνήμη των Οσίων, Πέτρου Επισκ. Σεβαστείας και Ναυκρατίου, αδελφών του Μεγάλου Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Θ’ του αυτού Μηνός (Ιανουαρίου), μνήμη των Αγίων αυταδέλφων Πέτρου επισκόπου Σεβαστείας και Ναυκρατίου του Οσίου, αδελφών του Μεγάλου Βασιλείου. Πέτρος τε Ναυκράτιος δύο φωστήρες, κόσμον ηύγασαν, πράξει και θεωρία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Ιανουαρίου, μνήμη των Οσίων, Πέτρου Επισκ. Σεβαστείας και Ναυκρατίου, αδελφών του Μεγάλου Βασιλείου: Συναξάριον, Ακολουθία.

03 Ιανουαρίου, ανάμνησις της ευρέσεως των Ιερών λειψάνων του Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ, εν τη Νέα Μάκρη της Αττικής: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Γ’ του αυτού Μηνός (Ιανουαρίου), η Ανάμνησις της Ευρέσεως των τιμίων λειψάνων του Αγίου Νέου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ εν τη Νέα Μάκρη, εν έτει 1950. Ως άνθη εφάνησαν Εφραίμ παμμάκαρ, εκ γης τα σα λείψανα τη δε Μονή

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 03 Ιανουαρίου, ανάμνησις της ευρέσεως των Ιερών λειψάνων του Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ, εν τη Νέα Μάκρη της Αττικής: Συναξάριον, Ακολουθία.

22 Δεκεμβρίου, Μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της φαρμακολυτρίας και των συν αυτή: Συναξάριον της ημέρας, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών της Αγίας.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) ΚΒ΄, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. Αναστασία φάρμακον πιστοίς μέγα, Πάν φάρμακον λύουσα και κεκαυμένη. Καύθη Αναστασίη πυρί δευτέρα εικάδι λαύρω.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 22 Δεκεμβρίου, Μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της φαρμακολυτρίας και των συν αυτή: Συναξάριον της ημέρας, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών της Αγίας.

13 Δεκεμβρίου, μνήμη και της Αγίας Λουκίας της παρθένου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΙΓ’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου. Ως Παρθένος μεν, εν στέφος η Λουκία. Ως δ’ εκ ξίφους και Μάρτυς, άλλο λαμβάνει.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 13 Δεκεμβρίου, μνήμη και της Αγίας Λουκίας της παρθένου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Χαιρετισμοί εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν.

Ακολούθως σας παραθέτουμε τους Χαιρετισμούς στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα:

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετισμοί εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν.

27 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου: Η ζωή του, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης. Ο Δάσκαλος του υπόδουλου Γένους – Κωνσταντίνου Χολέβα. Στόν χειμαζόμενο από την τουρκική κατάκτηση Ελληνισμό, έστειλε η Θεία Πρόνοια μία μεγάλη μορφή κατά τον 16ο αιώνα. Πρόκειται για τον Άγιο Δαμασκηνό Στουδίτη, τον οποίο η Εκκλησία … Συνέχεια

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 27 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου: Η ζωή του, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.