Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

29 Οκτωβρίου, μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας: Βίος, ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Εγκώμια, θαύματα.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τω αυτώ μηνί (Οκτωβρίω) ΚΘ΄, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 29 Οκτωβρίου, μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας: Βίος, ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Εγκώμια, θαύματα.

21 Οκτωβρίου, μνήμη του Ιερομάρτυρος Σωκράτους και της Μάρτυρος Θεοδότης: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΑ’ του αυτού Μηνός, Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης, και Σωκράτους Πρεσβυτέρου. Την Θεοδότην, εκ ξίφους τετμημένην, Θεώ δοτήν έγνωμεν αγνήν θυσίαν. Ο Σωκράτης έσπευδεν οφθήναι, Λόγε, Τετμημένος σοι Σωκράτης στεφοκράτης.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 21 Οκτωβρίου, μνήμη του Ιερομάρτυρος Σωκράτους και της Μάρτυρος Θεοδότης: Συναξάριον, Ακολουθία.

14 Οκτωβρίου, μνήμη και του Οσίου Παχωμίου του εν Χίω: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, Ύμνος.

Τη ΙΔ’ του αυτού μηνός (Οκτωβρίου), μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Παχωμίου, του εν εσχάτοις τοις χρόνοις διαλάμψαντος εν Χίω. Ως άλλος υψίκομος φοίνιξ εν Χίω ήνθησεν άρτι Παχώμιος ο νέος.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Οκτωβρίου, μνήμη και του Οσίου Παχωμίου του εν Χίω: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, Ύμνος.

12 Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Συμεών του νέου Θεολόγου: Βίος, έργα, Διδασκαλία, Ακολουθία.

Συμεών ο Νέος Θεολόγος (956 – 1037). Πηγές. Αυθεντικές πληροφορίες για τη ζωή, την πολιτεία και τη διδασκαλία του θεοφόρου πατρός της Εκκλησίας μας Συμεών του Νέου Θεολόγου αντλούμε από το θαυμάσιο κείμενο του Βίου του,1 γραμμένο από το μαθητή … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 12 Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Συμεών του νέου Θεολόγου: Βίος, έργα, Διδασκαλία, Ακολουθία.

11 Οκτωβρίου, μνήμη και του Οσίου Θεοφάνους του Γραπτού: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΑ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Οκτωβρίου), Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Ὁμολογητοῦ Θεοφάνους, ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ. Ο Γραπτὸς ἐν γῇ τὴν θέαν Θεοφάνης, Καὶ κλῆσίν ἐστιν ἐκθανὼν Γραπτὸς πόλῳ.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 11 Οκτωβρίου, μνήμη και του Οσίου Θεοφάνους του Γραπτού: Συναξάριον, Ακολουθία.

09 Οκτωβρίου, μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, των Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, των Δικαίων Αβραάμ και Λωτ (Παρακλητικός Κανών) …: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Αλφαίου, ο Απόστολος, Ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου, αδελφός του Ευαγγελιστού Ματθαίου, και γιος του Αλφαίου. Ο Ιάκωβος, αφού αγωνίστηκε για την αλήθεια του Χριστού στην Ιερουσαλήμ,

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 09 Οκτωβρίου, μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, των Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, των Δικαίων Αβραάμ και Λωτ (Παρακλητικός Κανών) …: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

01 Οκτωβρίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργουπηκόου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Ένα από τα πολλά ονόματα τα οποία προσδίδουμε στην Παναγία μας, είναι και το Γοργοϋπήκοος. Η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της βρίσκεται μάλιστα στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους από το 1646.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 01 Οκτωβρίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργουπηκόου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Ισαποστόλου Θέκλης: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τή ΚΔ’ τού αυτού μηνός (Σεπτεμβρίου), Μνήμη τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος καί Ισαποστόλου Θέκλης. Αυτός σε σώζει Θέκλα ρήξας τήν πέτραν, Ού τώ πάθει πρίν ερράγησαν αι πέτραι.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Ισαποστόλου Θέκλης: Συναξάριον, Ακολουθία.

19 Σεπτεμβρίου, Ανάμνησις της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΘ’ τοῦ αὐτοῦ Μηνός (Σεπτεμβρίου), ἡ ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ, γενομένην ἐν ἔτει 1980ῳ.

Κατηγορίες: Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 19 Σεπτεμβρίου, Ανάμνησις της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κυριακή Μετά την Ύψωσιν: μνήμη των Αγίων Β’ και ΣΤ’ Οικουμενικών Συνόδων, ιστορικό, Ακολουθία.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Κυριακῇ μετὰ τὴν Ὕψωσιν), τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει δευτέραν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἐορτάζομεν, τῶν ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα Πατέρων, καὶ τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἕκτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, τῶν ἁγίων ἑκατὸν ἐβδομήκοντα Πατέρων.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακή Μετά την Ύψωσιν: μνήμη των Αγίων Β’ και ΣΤ’ Οικουμενικών Συνόδων, ιστορικό, Ακολουθία.