Αρχείο κατηγορίας Ιερές Ακολουθίες

04 Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, επισκόπου Φαναρίου: βίος, Παρακλητικοί Κανόνες, υμνολογική εκλογή.

Εξόχως ευφρόσυνη και σημαντική η Τετάρτη Δεκεμβρίου για την Εκκλησιαστική μας ζωή!

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 04 Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, επισκόπου Φαναρίου: βίος, Παρακλητικοί Κανόνες, υμνολογική εκλογή.

02 Δεκεμβρίου, Σύναξις προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεροντίσσης: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τη β’ του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), ετήσιον σύναξιν επιτελούμεν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, της επονομαζομένης Γεροντίσσης, καθ’ ην εορτάζομεν την εύρεσιν της θαυματουργού και χαριτοβρύτου εικόνος Αυτής, την κατάσβεσιν της εν έτει 1948 εκραγείσης πυρκαϊάς, εν … Συνέχεια

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 02 Δεκεμβρίου, Σύναξις προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεροντίσσης: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

27 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τή ΚΖ’ τού αυτού μηνός (Νοεμβρίου), Μνήμη τής αθλήσεως τού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου τού Πέρσου. Τμηθείς μεληδόν, καί σφαγήν Πέρσης φέρων, «Ψυχή σεσώσθω, φρούδά μοι μέλη» λέγει.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 27 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου: Συναξάριον, Ακολουθία.

14 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου: Ακολουθία, ηχογραφημένη ομιλία του π. Ανανία Κουστένη (αρχείο ήχου, mp3).

Ακολούθως σας παραθέτουμε ηχογραφημένη ομιλία του Αρχιμανδρίτου π. Ανανία Κουστένη, η οποία αναφέρεται στον Άγίο Νεομάρτυρα Κωνσταντίνο τον Υδραίο. Η μνήμη του τιμάται στις 14-ις Νοεμβρίου. Πρόκειται για «σειρά»

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου: Ακολουθία, ηχογραφημένη ομιλία του π. Ανανία Κουστένη (αρχείο ήχου, mp3).

10 Νοεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Ι´ του αυτού μηνός (Νοεμβρίου), μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου. Αθλητικών, Ορέστα, σων ιππασμάτων, Νικητικά βραβεία πολλά προσδόκα.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 10 Νοεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Ορέστου: Συναξάριον, Ακολουθία.

25 Οκτωβρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Χρυσάνθης: Βίος, Ακολουθία.

Τη ΚΕ’ του αυτού Μηνός (Οκτωβρίου), η αγία Μάρτυς Χρυσάνθη, ξίφει τελειούται. Μαρτυρίου στίγμασι Χρυσάνθη στολισθείσα, τω Αθλοθέτη σου Χριστώ παρίστασαι εν δόξη.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 25 Οκτωβρίου, μνήμη και της Αγίας Μάρτυρος Χρυσάνθης: Βίος, Ακολουθία.

20 Οκτωβρίου, μνήμη και της Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος: Βίος, Ακολουθία.

Τω αυτώ Μηνί Οκτωβρίου Κ’ 20, μνήμη της ενδόξου Οσίας Μητρός ημών Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, της θαυματουργού. Λιπούσα κόσμον εμπλέων ακοσμίας. Χριστώ προσεισί νυμφικώς η παρθένος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 20 Οκτωβρίου, μνήμη και της Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος: Βίος, Ακολουθία.

14 Οκτωβρίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου, Επισκόπου Μηθύμνης: Συναξάριον, Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, εγκώμια, χαιρετισμοί.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ, ΚΤΙΤΩΡ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΜΩΝΟΣ Ο άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης, είναι από τους περισσότερο γνωστούς στο νησί της Λέσβου τοπικούς αγίους. Ιδιαίτερα, μάλιστα,

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 14 Οκτωβρίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου, Επισκόπου Μηθύμνης: Συναξάριον, Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, εγκώμια, χαιρετισμοί.

07 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τή Ζ’ τού αυτού μηνός (Οκτωβρίου), Μνήμη τών Αγίων μεγάλων Μαρτύρων, Σεργίου καί Βάκχου. Χαλκά σά νεύρα, Βάκχε, πρός νεύρων βίαν, Καί πρός ξίφος, Σέργιε, πύρ σή καρδία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 07 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Συναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κουκουζέλισσας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης Ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επονομαζόμενος «άγγελόφωνος» για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δυρράχιο το 1270, στα χρόνια της βασιλείας των Κομνηνών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Συναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κουκουζέλισσας: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.