25 Μαρτίου, κανόνες εις τους οκτώ ήχους δια τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου.


Ακολούθως σας παραθέτουμε τους περίφημους Κανόνες εις τους οκτώ ήχους, δια τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου. Είναι επακόλουθο του βαθέως σεβασμού και της Πνευματοκίνητης ευλαβείας των Αγίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, προς το Πρόσωπο της Υπερευλογημένης Θεοτόκου, της αιτίας της σωτηρίας μας.

Κανόνες εις τους οκτώ ήχους δια τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου.rar

Παράβαλε και:
25 Μαρτίου, ομιλία εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου – ΟσίουΠατρός ημών Φωτίου του Μεγάλου.

25 Μαρτίου, ομιλία εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου Β. – ΟσίουΠατρός ημών Φωτίου του Μεγάλου (λεχθείσα παρουσία του βασιλέως).

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – Ερμηνεία εις τον Κανόνα του Ευαγγελισμού.

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης – λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

25 Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου – ερμηνεία της Εικόνος της εορτής.

25 Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας θεοτόκου – Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της θ. Λ., Μητροπ. Καλίστου Γουέαρ, η Θεοτόκος, εικόνα της Ανθρώπινης Ελευθερίας.

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΑΓΙΟΤΗΤΑ. Το Μεθόριο μεταξύ Προϊστορίας και Ιστορίας της Σωτηρίας – Παναγιώτη Υφαντή.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Μητροπ. Ναυπάκτου Ιεροθέου.
Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Ε. εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλία ΙΔ’, εις τον Ευαγγελισμόν της Πανυπεράγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Μαρίας.

25 Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός της υπεραγίας Θεοτόκου: δύο ανέκδοτοι Κανόνες της Εορτής.

«Χαίροις, η φλογοφόρος βάτος…».
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.
25 Μαρτίου, κανόνες εις τους οκτώ ήχους δια τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.